image

Jedna z sal konferencyjnych nosi nazwę Czerwonej (Red Room) - używana jest do zarządzania Czerwoną Księgą Gatunków Zagrożonych IUCN™ - przeznaczona jest do katalogowania i oznaczania tych roślin i zwierząt, które są w znacznym stopniu zagrożone wyginięciem (tzn. te zamieszczone na liście Krytycznie zagrożonych, Zagrożonych i Narażonych).

Meble zostało wykończone w kolorze jasnoczerwonym, aby podkreślić wagę funkcji tego pomieszczenia.