image

Dwie ogromne sale konferencyjne IUCN musiały zaoferować niezwykle elastyczną przestrzeń służącą do realizacji napiętego harmonogramu spotkań i konsultacji Unii. Elastyczność pozwala także na wynajmowanie tych pomieszczeń grupom z zewnątrz co ma stanowić dodatkowe źródło dochodów pomagające odzyskać koszt budowy centrum.

Firma Kinnarps dostarczyła krzesła Flok, które można z łatwością przemieszczać, ustawiać w stosy i przechowywać, a także stoliki Foldex, które oferują możliwość łatwej zmiany konfiguracji i mogą być składowane w stosach, jeśli jest to wymagane.