image

Planowanie wykonane przez Kinnarps

Zespół zarządzający projektem dla IUCN łącznie z architektami AGPS został zaproszony do zwiedzania fabryk Kinnarps w Szwecji, aby zapewnić, że podejście firmy do zrównoważonej produkcji spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony środowiska wyznaczone dla nowego budynku.

Kinnarps i IUCN pozostawały w ścisłej współpracy – działały jako jeden zespół, którego zadaniem było opracowanie i wdrożenie projektu analizy stanowisk pracy, przygotowanie internetowej ankiety dla pracowników oraz ustawienie ‘stanowiska testowego’. Celem tych działań było uzyskanie porozumienia pomiędzy pracownikami, których dotyczyła przeprowadzka, bez konieczności wyobcowania osób, które miały pozostać w dotychczasowej siedzibie

Szczególnymi kwestiami problematycznymi, wskazanymi w ankiecie pracowników i analizie przestrzeni roboczej okazały się hałas w nowym budynku o charakterze open plane  oraz odejście od pracy w boksach, które zmniejszają ilość miejsc do spotkań i ograniczają możliwość wykonywania poufnych rozmów telefonicznych. Okazało się także, że wielu pracowników cierpiało na dolegliwości związane z powtarzającym się napięciem mięśni (RSI) oraz dolegliwości kręgosłupa, potencjalnie wynikające z kiepskiego projektu istniejących miejsc pracy i siedzeń bez możliwości regulacji.

W pierwotnym budynku IUCN zainstalowano trzy różne zestawy pokazowe demonstrujące dostępne opcje. Zestawy pokazowe zostały przetestowane jako rzeczywiste stacje robocze i podczas okresu próbnego przeprowadzono drugie badanie mające dać odpowiedź, które fotele, biurka i szafy preferują pracownicy IUCN.

Planowanie przestrzenne było procesem ciągłym, w którym zespół kontaktował się regularnie za pośrednictwem wideokonferencji, aby uniknąć śladu węglowego wynikającego z podróżowania jakie wiąże się z nadmierną liczbą międzynarodowych spotkań.