Inwestycja w pracę na rzecz środowiska przynosi uznanie firmie Kinnarps

Kinnarps AB laureatem nagrody Szwedzkiej Rady ds. Środowiska – „Znakomity Ekologiczny Dostawca 2009” (Excellent Green Supplier)

W marcu br. przedstawiciele Kinnarps mieli zaszczyt odebrania nagrody „Znakomity Ekologiczny Dostawca 2009” (Excellent Green Supplier), przyznawanej corocznie przez Szwedzką Radę ds. Środowiska. Jury uzasadniło swoją decyzję w następujący sposób:
„Kinnarps został nagrodzony ze względu na wieloletnią tradycję istotnej pracy dla środowiska oraz dzięki zrozumieniu wagi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kinnarps od dawna reprezentuje nowatorskie pomysły w dziedzinie technologii rozwoju oraz surowców. Firma dba również o to, by drewno używane w produkcji ich mebli pochodziło z odpowiedzialnie i rozsądnie zarządzanych lasów. Jednocześnie Kinnarps podjął się odpowiedzialności za rozpowszechnianie wiedzy oraz opinii wśród krajowych oraz międzynarodowych działaczy branżowych.”   

Przyznanie tej nagrody to dla nas ogromny zaszczyt oraz wyraz uznania za wysiłek, który wszyscy włożyliśmy w pracę, by zminimalizować wpływ działania naszej firmy na środowisko naturalne.

Co oznacza nagroda Szwedzkiej Rady ds. Środowiska?

Szwedzka Rada ds. Środowiska (SEC) została utworzona w 1995 roku przez szwedzki rząd, Konfederację Przedsiębiorców Szwedzkich oraz Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionów. Działalność SEC polega na promocji zrównoważonego rozwoju poprzez pomaganie korporacjom i administracji publicznej w pracy na rzecz środowiska tak, aby wynikała ona ze strategii i była prowadzona w oszczędny sposób. Trzema głównymi narzędziami SEC są doradztwo, zarządzanie kwestiami środowiskowymi oraz opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych na temat produktów związanych ze środowiskiem.

W Szwecji SEC słynie przede wszystkim ze specjalnie opracowanego systemu doradztwa w sprawach zakupów, z którego korzysta administracja publiczna podczas procedur przetargowych. Oznacza to, że organizacje i firmy działające w sektorze publicznym mogą używać – i faktycznie używają – tego systemu, gdy przygotowują oferty przetargowe.

Praca SEC sprawiła, że Szwecja postrzegana jest jako światowy lider ekologicznych zakupów do sektora publicznego, dzięki czemu Komisja Europejska, podejmując decyzję o zwiększeniu ilość przyjaznych dla środowiska  „zielonych” zakupów publicznych w ramach UE, wśród wielu kategorii produktów, wzięła pod uwagę wyposażenie meblowe. Dla reszty kategorii opracowano osobne systemy wytycznych, ale w kwestii mebli grupa odpowiedzialna za projekt postanowiła wykorzystać bez zmian system opracowany przez SEC.

Zaszczytne wyróżnienie przyznane nam przez Szwedzką Radę ds. Środowiska oznacza, że Kinnarps staje się najwłaściwszym wyborem przy zakupie ekologicznych rozwiązań biurowych, a nasze produkty spełniają wysokie standardy jakościowe, których nasi klienci wymagają obecnie i będą wymagać w przyszłości.

Więcej na temat Szwedzkiej Rady ds. Środowiska http://www.msr.se/
Więcej na temat publicznych zielonych zakupów (ang:GPP) na poziomie KE
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm oraz;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0400:EN:NOT