Potwierdzam swoją obecność

Termin i miejsce spotkania:
29. listopada 2013r. (piątek) godz. 14:00,
Trafostacja Sztuki w Szczecinie
ul. Świętego Ducha 4
70-205 Szczecin