TÄVLINGSREGLER OCH PRISER

Så här tävlar ni

Tävlingen vänder sig till alla fjärdeklassare.
Ni anmäler först ert intresse genom att fylla i era uppgifter under "Anmälan". Därefter får ni inspirationsmaterial och tävlingsregler. 
Diskutera tillsammans vilka faktorer som är viktiga för att skapa ett modernt och trivsamt klassrum. Sammanställ slutligen en skiss eller ett collage som kompletteras med texter som beskriver hur ni har resonerat och vad skissen visar.
Lycka till!

Tävlings/fakta formuläret nedan används som försättsblad när ni sänder in ert förslag.

Tävlings/fakta formulär

Tävlingsregler (pdf)

Första pris – möbler för 100 000!

1.a pris: Ett nytt klassrum värde cirka 100 000 kr inkl. moms. Klassrummet ritas upp i samarbete med representanter från Kinnarps Interior på den vinnande orten.

2 - 5:e pris: Biobiljetter till hela klassen, värde 150 :- inkl moms per elev.

Bästa förslaget röstas fram

När bidragen skickats in, väljer en jury med deltagare från Kinnarps Interior, Kinnarps AB, Materia Group samt inredningsarkitekt ut de tio finalbidragen och publicerar dem här på sajten. Tävlingen avgörs slutligen genom röstning – och både jury och allmänheten röstar fram en vinnare.  Sista dag för röstning är 21 april 2014. 

Vinnande klassrummet!

När vinnaren väl är utsedd börjar arbetet med att rita upp klassrummet tillsammans med klassen. Personal från Kinnarps Interior på orten kommer tillsammans med klassen att i möjligaste mån rita upp ett klassrum som ligger så nära "drömklassrummet" som möjligt. Klassrummet kommer därefter att möbleras under sommaren så att eleverna får sitt drömklassrum när nästa termin börjar.

Anmäl klassen redan idag!

Anmälningstiden gick ut den 15 januari.
Vi tackar alla som anmält sig och ser nu med spänning fram emot era bidrag som ska vara oss tillhanda senast den 31 mars.