Från A till Ö

Alla kontor och arbetsplatser har sina unika förutsättningar avseende storlek, kapacitet och användning. Precis som era arbetsprocesser och personalens behov. Kinnarps Interior kan ta ett helhetsansvar för planering, design och installation av en bättre arbetsmiljö på ert kontor.

Vi levererar enligt önskemål, i tid och inom budget
Så här stödjer Kinnarps Interior ert projekt:
● Från analys till planering
● Från design till möbleringsförslag
● Från projektsupport till installation
● Från färdig lösning till uppföljning

Förverkliga det perfekt planerade kontoret

Räkna med att Kinnarps Interior levererar en lösning som passar er verksamhet, liksom alla ytor och varenda anställd på kontoret. Den helhetslösning Kinnarps Interior levererar grundar sig på era behov av utrymme, arbetssätt, budget, tidplan samt personalens önskemål. För att skapa utmärkta arbetsmiljöer erbjuder Kinnarps Interior ett mycket brett utbud av moderna möbler och inredningslösningar.

10 tips för att komma igång


 

Anna förverkligar era önskemål. I tid och inom budget.