image

Kinnarps Interior
Luleå

Ödlegatan 1A
Telefon: 0920-101 70
E-post: Klicka här
Öppettider

Mån-fre 07.45-17.00
Fler kontaktuppgifter

Stadsöskolan, Luleå

"Det berättande klassrummet" är både en vision om ett aktivt lärande och ett konkret koncept för att med modern teknik och bra möblering skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens kunskapssökande - på egen hand och tillsammans med andra.

Konceptet är uppbyggt av fyra stationer. Lärandeprocessen startar  med Scenen och passerar sedan Caféet, Mediateket och Studion, för att till sist återkoppla till Scenen. Här kan eleverna få inpiration, diskutera, söka infomation, sammanställa och presentera den nya kunskap de tillägnat sig.

För att få bästa ergonomiska arbetsmiljön för elever och lärare lades band annat stor vikt vid att minska ljudmiljön. Hjul på stolar samt en mjuk matta är exempel på åtgärder för att minska ljudnivån.