image

Kinnarps Interior Stockholm

Fannys Väg 5
Telefon: 08 - 556 910 00
E-post: Klicka här
Öppettider:
Klicka här 
Maila oss för att boka besök.
Fler kontaktuppgifter

Kinnarps Interior
Norrtälje

Danskes Gränd 2
Telefon: 08 - 556 910 00
E-post: Klicka här
Öppettider:
Klicka här

Fler kontaktuppgifter

Papperslöst kontor

HUR VI GÖR DET
Det är mycket prat om att allting blir digitaliserat och att vi är på väg mot ett papperslöst samhälle. Det må vara att det förmodligen ligger väldigt långt fram i tiden men varför inte börja med att se över sitt eget arbetssätt. Vi på kontoret i Stockholm har dragit igång en intern pappersutmaning som går ut på att alla medarbetare ska minimera antalet pappersutskrifter. Vi vill till att börja med bli helt pappersoberoende vilket i sin tur kan leda till att vi kan arbeta papperslöst. Dessutom blir alla belönade för sitt engagemang genom att företaget via WWF planterar nya träd i världens regnskogar.

VARFÖR VI GÖR DET
Vi kommer som bekant att gå över till ett aktivitetsbaserat kontor runt årskiftet. I ett aktivitetsstyrt arbete finns det inte plats för pappersbuntar. Pappersutmaningen anser vi vara ett led i detta som ska vänja oss in i det nya arbetssättet. Förutom den uppenbara fördelen med att slippa alla papper så ger förtaget också något tillbaka till vår natur.

image