image

Kinnarps Interior Stockholm

Fannys Väg 5
Telefon: 08 - 556 910 00
E-post: Klicka här
Öppettider:
Klicka här 
Maila oss för att boka besök.
Fler kontaktuppgifter

Kinnarps Interior
Norrtälje

Danskes Gränd 2
Telefon: 08 - 556 910 00
E-post: Klicka här
Öppettider:
Klicka här

Fler kontaktuppgifter

Succé!

Under en period av sex månader genomförde vi en intern pappersutmaning som skulle bidra till att alla medarbetare jobbade mot målet att bli pappersfria. Anledningen till utmaningen var att vi stod inför transformationen från traditionell arbetsplats till aktivitetsbaserad arbetsmiljö (Next Office). Den sistnämnda står klar och idag arbetar i denna miljö. En aktivitetsbaserat arbetssätt kräver ett annat tänk framförallt så bör man arbeta så lite som möjligt med lösa papper.

Resultat av utmaningen blev att Kinnarps Interior Stockholm halverade sin skörd av utskrifter och på 60 personer så blir det mycket papper. Vi utlovade att vi via WWF skulle plantera träd i världens regnskogar som en symbolisk handling för ett lyckat resultat. Det hela resulterade i att vi har skänkt pengar till plantering av 250 nya träd.

image