Kinnarps Next Office™

Idag är arbete inte det du går till, idag är arbete vad du gör. Arbetsmetodiken förändras i takt med tekniken, och de traditionella arbetsmiljöerna ger plats för nya. Next Office är Kinnarps synsätt på framtidens arbetsmiljöer.

Koncepten, där en möjlig lösning är aktivitetsbaserat arbetssätt (Activity Based Working= ABW) bygger på Kinnarps tolkning av forskning, nya idéer och insikter som genererar nya lösningar för den framtida arbetsplatsen. ABW är ett arbetssätt där den aktivitetsstyrda arbetsmiljön anpassas till den faktiska beläggningen och den personliga arbetsplatsen byts ut mot en mängd flexibla, funktionella och stimulerande miljöer som stödjer olika uppgifter. Graden av aktivitetsbaserat arbetssätt beror på respektive företags organisationsstruktur och medarbetare.

En vanlig dag på jobbet innebär många olika uppgifter. Dagens teknik gör det möjligt att utföra dem i olika miljöer, både på och utanför arbetsplatsen. Medan vi förr gick till arbetet, tar vi idag arbetet med oss ​​dit vi går.

Det personliga skrivbordet kan plockas bort till förmån för flera olika typer av platsobundna  arbetsrum. Små tysta rum längs öppna kontorslandskap där samtalen flödar. Olika typer av mötesrum kan placeras bredvid en lounge för mer avslappnad atmosfär och däremellan ges utrymme för spontana sammankomster.

Next Office filosofin utgår från ett  helhetsperspektiv som omfattar allt från inredningslösningar till ljud, ljus, färg, luftkonditionering och teknik där varje komponent är en avgörande del för en lyckosam helhet.

Vinsterna med den aktivitetsbaserade lösningen Next Office är många. Minskade lokalkostnader tack vare ytor som används effektivt. En mer hållbar och flexibel arbetsplats som går att anpassa till förändringar i personalstyrkan under många år framöver. Större kreativitet när det skapas plats för spontana möten. Och, inte minst, ökat välmående hos medarbetarna som får möjlighet att röra sig mellan flera ergonomiskt riktiga miljöer – anpassade helt efter vilka uppgifter som ska utföras.