Våra värderingar

Våra grundvärderingar är viktiga för oss. De präglar verksamheten – allt från sättet att göra affärer till hur vi umgås med varandra. Värderingarna, som är ett direkt arv från Kinnarps grundare och ägarfamilj, har bidragit till företagets framgång.

Vi vill försäkra oss om en fortlevnad av våra grundvärderingar eftersom vi är övertygade om att de lika starkt kommer att bidra till vår utveckling och framgång i framtiden. De är indelade i fyra huvudgrupper mellan vilka det måste finnas en god balans, eftersom vi alltid ska sträva efter helhetssyn.

Det här är värderingarna som styr vår verksamhet:

Framåtanda & kreativitet
Vi strävar efter att driva utveckling och alltid se möjligheter. Vi ska vara kreativa, våga göra annorlunda och våga göra det som ingen annan har gjort. Vi arbetar effektivt, är uthålliga och strävar alltid efter att göra bättre.

Självständighet & kompetens
Vi strävar efter att lita på våra egna kunskaper och färdigheter samt tro på våra möjligheter. Vi utför arbetet på ett sådant sätt som gör att vi känner stolthet och vi vill utveckla oss själva.

Ärlighet & ödmjukhet
Vi strävar efter att föra en öppen och ärlig kommunikation. Vi umgås med människor på ett respektfullt sätt, oavsett status eller roll. Vi följer lagar och regler, samt håller det vi lovar.

Ansvarstagande & helhetssyn
Vi strävar efter att ta ansvar, hushålla med resurser och driva verksamheten på ett sätt så att den lever vidare. Vi ska gå till grunden med problem och ta reda på det verkliga behovet för en långsiktig lösning. Vi förstår samband, förutser konsekvenser, tar hänsyn till alla aspekter, värderar och balanserar dem.