Historia

1942 – en global aktör ser dagens ljus

Idag

I mars 2010 förvärvade Kinnarps den tyska delen av Samas. Cirka 2 500 medarbetare arbetar i koncernen i Sverige och resten av Europa. Idag erbjuder Kinnarps lösningar för alla typer av arbetsplatser – möbler för kontorslandskap, chefskontor, arbetsgrupper, konferens-, utbildnings- och mötesrum, caféer, restauranger, receptioner, pausrum och vilrum. Kort sagt: Kinnarps erbjuder inredningslösningar för kontor och offentliga miljöer.

2000-talet

I början av det nya århundradet belönades Kinnarps med två utmärkelser – ”Balanced Scorecard Hall of Fame Award” och ”Årets kompetensföretag i Sverige”. Kinnarps etablerades på flera nya marknader och förvärvade designmöbelföretagen Klaessons, Materia och Skandiform. 2007 hölls den största produktlanseringen hittills i Kinnarps historia när fyra nya produktserier presenterades.

1990-talet

1993 blev Kinnarps den första möbeltillverkaren i Sverige som kvalitetscertifierats enligt ISO 9001. Kinnarps system för hantering av miljöfrågor certifierades enligt ISO 14001 år 1997, samma år som företaget anslöts till EU-initiativet EMAS. Under 1990-talet utvecklades samarbetet med leverantören Reiners och under hösten 1999 blev Reiners en del av Kinnarps-koncernen.

1980-talet

I mitten av 1980-talet fattades beslut om att investera i ett nytt, omfattande möbelsortiment. Mjuka sittmöbler och möbler för konferensrum införlivades i Kinnarps standardsortiment. Kinnarps köpte också leverantören Granstrands och investerade i en ny fabrik i Skillingaryd.

1970-talet

1973 tillträdde Henry Jarlsson, Kinnarps-grundarnas äldste son, VD-posten. Kinnarps etablerade sig på exportmarknaden genom en lansering i London 1974. 1977 förvärvades en brikettpress för spillträ. Briketterna innebar inte bara ett minskat behov av olja för uppvärmning, utan också att man kunde dra nytta av det trä som gick till spillo i fabriken.

1960-talet

I början av 1960-talet hade Kinnarps 34 medarbetare och omsättningen steg för första gången över 2 miljoner kronor. 1968 öppnade Kinnarps en utställningslokal i Stockholm. Produktsortimentet utvidgades kontinuerligt under hela 1960-talet och Kinnarps började arbeta med orderstyrd produktion.

1950-talet

Kinnarps skapade sitt första fullständiga sortiment med kontorsmöbler och 1952 publicerades den första katalogen. En ny fabrik färdigställdes vilket gav Kinnarps möjlighet att utvidga produktionen av stolar. 1959 började Kinnarps leverera möbler med en egen möbelbuss och montera möblerna direkt hos kunderna.

1940-talet

Evy och Jarl Andersson grundade företaget Kinnarps 1942 med två anställda. I början tillverkades möbler främst på beställning, bland annat till arkitekter. 1943 började Kinnarps leverera jalusiskåp till svenska statliga myndigheter, och tre år senare undertecknades det första ramavtalet med svenska staten.