Företagsfakta

Verksamhet:
Kinnarps erbjuder inredningslösningar för kontor, skola och vård/omsorg. Hög kvalitet och låg miljöpåverkan kännetecknar hela verksamheten – från råmaterial till färdiga lösningar.

Omsättning:
Kinnarps omsatte 14/15 ca. 3,8 miljarder SEK

Försäljning:
Kinnarps är i dag Europas ledande leverantör av inredningslösningar för kontor. Kinnarps har försäljningsverksamhet i ca 40 länder.

Produktion:
Kinnarps har totalt sju olika produktionsanläggningar, sex i Sverige och en i Tyskland. På följande orter finns produktion/montering: Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Vinslöv, Tranås (2), och Worms. Den största anläggningen ligger i Kinnarp.

Huvudkontor:
Koncernledningen och centrala koncernfunktioner finns i Kinnarp.

Anställda:
Kinnarps har 2 300 anställda.

Varumärken:
Kinnarpskoncernen utformar, utvecklar och marknadsför följande varumärken: Kinnarps, Materia, Skandiform, NC Nordic Care, Drabert och Martin Stoll.

Historia:
Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson.

Ägare:
Kinnarps är ett helägt familjeföretag som i dag ägs av Jarl och Evy Anderssons barn och barnbarn. Flera av ägarna arbetar aktivt i företaget. 

www:
Kinnarpskoncernens websida: www.kinnarps.com/sv/corporate