Ansvar för kvalitet

Vid design och teknisk utformning av Kinnarps produkter har kvaliteten alltid satts i främsta rummet. Målet är att produkten ska kunna användas länge i kundens vardag.

Testning är ett mycket viktigt verktyg för den som vill vara proaktiv i sin produktutveckling. 1994 auktoriserades Kinnarps testlaboratorium av SWEDAC enl SS-EN ISO/1EC 17025 samt av externa provningsinstitut som Sveriges första interna testlaboratorium för möbler. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla verksamheten vid laboratoriet. I dag certifieras Kinnarps produkter enligt alla relevanta nationella och europeiska standarder. Vid testning kontrolleras att möbeln uppfyller befintliga krav – och nya standarder utvecklas.  Eftersom Kinnarps är en av marknadens ledande aktörer faller det sig naturligt att vi arbetar hängivet för att skapa nya standarder.

Kvalitet är inte bara relevant för våra produkter. Det är en faktor som måste beaktas i alla delar av verksamheten, t.ex. genom att vi ser till att ha expertkunskaper och kvalificerade medarbetare i produktionen och genom hela verksamheten fram till våra säljare. Det här är en av orsakerna till att Kinnarps var ett av de allra första företagen som certifierades enligt ISO 9001.

Kvalitet enligt Kinnarps innebär också starka och kreativa partnerskap. Kinnarps samarbetar effektivt i ett partnernätverk för att se till att såväl Kinnarps fyra varumärken som våra helhetslösningar för inredning uppfyller våra kunders behov och förväntningar.