image

 

Kinnarps är ett lokalt, familjeägt företag som har utvecklats till en global verksamhet med tusentals medarbetare över hela världen. Vi strävar efter att ge var och en av våra medarbetare möjlighet att engagera sig personligen i företagets utveckling – på grundval av våra långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsmål. 

Kinnarps Holding AB
är ett renodlat ägarbolag.

Kinnarps AB
har ett antal centrala koncernstaber som arbetar med koncernövergripande funktioner, samordning, ledning och kontroll. Staberna stödjer också andra delar av organisationen inom sina respektive ansvarsområden. I Kinnarps AB ligger också det kommersiella ansvaret samt produktutvecklingsansvaret för koncernens produktvarumärken Kinnarps, Drabert och MartinStoll. 

Materia Group
ansvarar för att vidareutveckla de oberoende varumärkena Materia, Skandiform och NC Nordic Care. I ansvaret ingår också produktutveckling och tillverkning av produkterna. Materia Group har också det kommersiella ansvaret för dessa tre varumärken.     

Kinnarps Production AB
ansvarar för att tillverka produkter vid de tre produktionsenheterna i Kinnarp, Jönköping och Skillingaryd i Sverige. Funktioner såsom inköp, logistik, produktion och konstruktion arbetar gemensamt för bästa samordning och effektivitet.    

Kinnarps GmbH
ansvarar för att tillverka produkter vid den tyska produktionsenheten i Worms. I bolaget finns också vissa övergripande funktioner såsom till exempel inköp och konstruktion. Kinnarps GmbH har också det kommersiella ansvaret i Tyskland.

Säljande dotterbolag
Kinnarps äger ett antal säljande bolag runt om i världen. Respektive bolag leds av en verkställande direktör och har egna staber och andra resurser för att effektivt kunna bedriva sin försäljningsverksamhet. Varje bolag har det kommersiella ansvaret i sin region.

I Sverige har det kommersiella ansvaret delats upp i sex enheter, så kallade regioner. I respektive region ingår det ett eller flera dotterbolag. Varje region har det kommersiella ansvaret i sitt område. 

I Tyskland ingår det kommersiella ansvaret i Kinnarps GmbH. 

Representanter
Kinnarps har via avtal också knutit ett stort antal fristående agenter till koncernen. Dessa agenter fungerar som återförsäljare av Kinnarps inredningslösningar. Totalt finns Kinnarps idag på cirka 500 försäljningsställen runt om i världen.