Produktion och logistik

Ansvar för hela kedjan
Tillverkningen av de flesta av Kinnarps produkter – från inköp av råmaterial fram till en färdig slutprodukt – sker vid någon av Kinnarps tillverkningsanläggningar. Anläggningarna finns på sex orter, Kinnarp, Skillingaryd, Jönköping, Vinslöv, Tranås och Worms, och är några av de modernaste och effektivaste anläggningarna i Europa. Att ständigt sträva efter att förbättra produktionsprocesserna är en nyckelfaktor i Kinnarps strategi – inte bara för att produktionen ska gå snabbare och ledtiderna ska förkortas, utan också för att produktkvaliteten ständigt ska förbättras.

Den största anläggningen finns i Kinnarp. Här finns verkstäder med maskiner för träbearbetning och montering. Tillverkningsprocessen innefattar bland annat bearbetning av träprodukter, t.ex. träfiberskiva, massivt trä och faner. Anläggningens produktionsyta är 120 000 m².

Vid fabriken i Skillingaryd tillverkas alla möbler som har stoppad klädsel. Där sker också tillverkningen av polyuretan , det stoppningsmaterial som Kinnarps använder sig av till stolar, soffor och fåtöljer. Tillverkningsprocessen innefattar bland annat tillskärning, sömnad, snickeri, ytbehandling, klädsel samt montering. Anläggningens produktionsyta är 26500 kvm².
 
Vid fabriken i Jönköping tillverkas alla mekanismer för Kinnarps kontorsstolar och höj- och sänkbara bord. Produktionsytan är 17 000 m². Produktionsprocessen innefattar tillverkning av arbetsstycken, inklusive stansning, pressning, böjning, snickeri, manuell och automatiserad svetsning och avfettning, lackering och montering.

Produktionsanläggningarna för Kinnarps oberoende varumärken - Skandiform, Materia och NC Nordic Care - finns i Vinslöv och Tranås. Här finns såväl duktiga, erfarna hantverkare som nya maskiner.

Kinnarps har också utvecklat ett eget logistiksystem som kännetecknas av effektivitet och miljöhänsyn. Till stor del levereras Kinnarps inredning i våra egna miljöanpassade lastbilar som körs på ekodiesel och har däck utan HA-oljor. Kapaciteten i lastbilarna utnyttjas i genomsnitt till 91 % och vi försöker alltid ta med varor från våra underleverantörer på returresorna. Kinnarps transportverksamhet innefattar drygt 60 tunga lastbilar och nästan 175 växelflak. 2006 började Kinnarps frakta en del av sin inredning via järnväg för att ytterligare effektivisera transporterna. Idag nyttjar Kinnarps järnvägen där det är möjligt. Bland annat fraktas gods mellan Sverige och kontinenten (Gent) med hjälp av tåg.