image

Vem som helst kan få musarm

När detaljerna avgör

Vi vet alla att det är bra att hålla sig i form, men även en vältränad person kan drabbas av belastningsskador på grund av en felaktig arbetsställning eller en dåligt anpassad utrustning. Att kunna anpassa skärm, tangentbord och mus individuellt utifrån stol och bord, är A och O för att minimera risken för såväl fysiska som stressrelaterade skador och problem. Med vår långa erfarenhet av att hjälpa kunder med att inreda sina kontor, vet vi hur viktiga de små detaljerna är på lång sikt. Att negligera faran med mycket arbete vid datorn, är att dra på sig värk och kostnader alldeles i onödan.

”I mitt arbete har jag sett alldeles för många som kunde ha undvikit att gå sjukskrivna om de, ofta med enkla medel och små insatser, anpassat sina arbetsplatser individuellt.”
/Lotta Fallenius, Arbetsform, Fil.mag. i Ergonomi och Arbetsmiljö
image