image

Bra ergonomi är bra ekonomi

En lönsam investering

Ett alltmer uppmärksammat forskningsfält är det som undersöker sambandet mellan ergonomiska åtgärder och lönsamhet. Att ge några exakta siffror är naturligtvis omöjligt, men forskningen pekar tydligt på ett samband; mår människor bra, presterar de bra och det blir lägre kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. På samma sätt som man investerar i underhåll om man köpt en dyr maskin, investerar man regelbundet i underhåll av den viktigaste resursen; människorna. Konstigare än så är det inte.

”Arbetsmiljön påverkar ekonomin i företaget på flera sätt. Den påverkar företagets produktivitet och kvalitet på det som tillverkas eller utförs och medför också kostnader för sjukfrånvaro, personalomsättning, med mera.”
/ur Beräkning av arbetsmiljöns ekonomiska effekter på företag och organisationer, 2006, Linda Rose och Ulf Orrenius

image