image

Kinnarps grundsyn – kropp och själ i balans

Från muskelfästen till organisation

Om man erbjuder helhetslösningar för olika typer av inredningar, är det en självklarhet att ha en genomtänkt syn på ergonomi. Lika självklart är det att kunna erbjuda kunden hjälp med ergonomi. Vår bestämda uppfattning är att ergonomi är ett balanserat samspel mellan människan och hennes miljö: Såväl fysisk och psykisk som social arbetsmiljö. Det gäller helt enkelt att se hur saker och ting hänger ihop – från muskelfästen och sittställningar till relationer och organisation.

”Som ergonom försöker jag ha en helhetssyn på arbete och miljö. Och målet är enkelt: Att få människor att må bra på sina arbetsplatser.”
/Anders Lundahl, Leg sjukgymnast och ergonom, Kinnarps företagshälsovård


Psykosocial ergonomi
Balans mellan arbetets krav och individens resurser.
Fysisk ergonomi
Anpassning av arbetet till människans fysiska och mentala förutsättningar.
Organisatorisk ergonomi
Synen på till exempel beslutsfattande och arbetsfördelning.
Friskvård
Betydelsen av all typ av träning och rekreation.

image