image

Ergonomi är inget du lär dig på en dag

Gör det enklare för användaren

När Evy och Jarl Andersson startade Kinnarps 1942 var ergonomi inte något man talade om. Däremot var Jarl inte bara en skicklig snickare utan också en klurig uppfinnare. Han försökte alltid utveckla konstruktioner som gjorde det lättare för användaren – precis vad ergonomi handlar om. Och på den vägen är det. Med fler och större kunder, internationell expansion och ett allt större intresse för ergonomi ur såväl ett samhälls- som företagsekonomiskt perspektiv, har Kinnarps idag stor och djup kunskap om betydelsen av att tänka ergonomiskt.

”Från början handlade ergonomi mest om hur man satt på stolen. Idag är ergonomi en fråga om samspelet mellan individen, tekniken och hela arbetsplatsens utformning.”
/Rune Karlsson, Arkitekt KinnarpsMilstolpar


1963Ero-stolen, fyra modeller med reglerbar sits och rygg, lanseras.

1975Arbetsstolen 510 var den första större, ergonomiska stolen med individuell anpassning genom ställbar sits och rygg.

1977När datorer blev vanligare på kontoren utvecklades terminalbord; fristående eller integrerade som brunnar i bordsskivan.

1987

Funktionen Vip Matic, som följde kroppens rörelsemönster, lanseras i samband med den nya arbetsstolen 790.

1989Möbelserien Decade, baserad på nya ergonomiska rön, lanseras med bl a integrerad kabeldragning och belysning samt sitt-ståbord.

1991MSG, det första motordrivna sitt- och ståbordet lanseras; en föregångare till dagens höj- och sänkbara bord.

1993Som första företag lanserar Kinnarp funktionen Free float på stolsserien 6000, en unik mekanism där kroppen bestämmer stolens rörelse.

1997Kompaktarbetsplatsen Zapp, en ergonomiskt utformad arbetsplats för hem och kontor, presenteras och röner stor uppmärksamhet.

1998För att kunna erbjuda ergonomisk belysning inleds samarbete med belysningsspecialisterna Luxo.

2001

En ny typ av gel-material med tryckavlastande egenskaper börjar användas i våra armstöd.

2006De två funktionerna Free Float och Synkron är båda integrerade i den nya stolen 9000, som även är utrustad med Kinnarps ComfortControlTM, en användarvänlig kontrollpanel.