image

Ergonomi för själen

Välbefinnande och prestation hänger ihop

Om man inte trivs i sin arbetsplatsmiljö, kan möbler och inredning vara hur ergonomiska som helst utan att hjälpa. Finns det till exempel ett trevligt fikarum? Vilka möjligheter har personalen till vila och umgänge på rasterna? Forskning visar att välbefinnande och arbetsprestation i allra högsta grad hänger ihop. Och man behöver inte vara raketforskare för att förstå att det är lättare att attrahera och behålla personal om man erbjuder en trivsam arbetsmiljö.

”Kreativitet och effektivitet kan höjas genom att stimulera alla sinnen med ljus, ljud och färg på rätt sätt.”
/Alexandra Moore, Arkitekt, forskare och 2004-års mottagare av Kinnarps Jarl Andersson stipendium
image