image

Ergonomi börjar med bra planering

Använd ytorna på bästa sätt

Ju färre kvadratmeter man har per anställd, desto viktigare är det att göra ergonomiskt rätt från början. Låter man snålheten bedra visheten, har man snart medarbetare med belastningsskador och andra besvär. Och ergonomisk rumsplanering bestäms inte av ytans storlek, utan om hur ytan används på bästa sätt. Att planera en kontorsmiljö handlar om att se till helheten; allt från val av möbler och material till hur ljud, ljus och arbetsflöden fungerar. För att utveckla ergonomiska och effektiva lösningar arbetar vi med Configura – ett CAD- och 3D-verktyg – där vi kan ta fram avancerade layoutförslag för att visualisera en realistisk bild av det färdiga resultatet.

”Den verkliga utmaningen när man planerar ett kontor är att effektivt använda allt utrymme till fördel för de anställda. Även ett litet utrymme kan bidra till bättre rörelse och kommunikation mellan människor.”
/Alexander Gifford, Designchef, Kinnarps UK
image