CASE STorY: KUNgälvs kommun

ETT HÅLLBART MÅL

    
År 2009 blev dåvarande ”Nämndehuset” i Kungälv utdömt av arbetsmiljöverket p.g.a. fukt- och mögelskador. Kommunen flyttade därför sin verksamhet till lokaler i Rollsbo industriområde. Det nya kommunhuset skulle inredas för att uppfylla kriteriet ”guld” i certifieringssystemet Miljöbyggnad, vilket innebär att både inredning och arbetssätt skulle vara hållbara. I samband med flytten valde man därför även att gå över till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.


Ladda ner hela kundreferensen här (.pdf)