VILKEN ARBETSPLATS ÄR DU?

Välkommen till Kinnarps Next Office™ online test!

Next Office är vårt synsätt på framtidens arbetsmiljöer, där aktivitetsbaserat arbetssätt (Activity Based Working = ABW) är en möjlighet. ABW är ett arbetssätt där den aktivitetsstyrda arbetsmiljön anpassas till den faktiska beläggningen och den personliga arbetsplatsen byts ut mot en mängd flexibla, funktionella och stimulerande miljöer som främjar olika uppgifter.

Om några minuter vet du vilken typ av arbetsplats som passar dig!

Desktop

1.

Minimalistiskt, färgglatt, robust eller traditionellt -
vilken typ av arbetsplatsdesign föredrar du?

Office design 1
Office design 2
Office design 3
Office design 4

2.

Vad gör du under en arbetsdag?
Välj 5-10 av dina vanligaste arbetsuppgifter genom att klicka på dem.

 • SKRIVA E-MAIL OCH BREV
 • CHAT/SOCIALA MEDIER
 • LÄSA
 • KORTA TELEFONSAMTAL
 • PRESENTATIONER
 • LÅNGA TELEFONSAMTAL
 • KAFFE MED KOLLEGOR
 • KÄNSLIGA TELEFONSAMTAL
 • SEMINARIUM/KURSER
 • ÖVRIGA TELEFONSAMTAL
 • RESEARCH
 • FYLLA PÅ MED ENERGI/LADDA BATTERIERNA
 • FÖRBEREDA MÖTEN
 • TANKEARBETE/PLANERING
 • KREATIVA MÖTEN
 • SPONTANA DISKUSSIONER
 • KUNDMÖTEN
 • SAMTAL EN TILL EN
 • LEVERANTÖRSMÖTEN
 • ADMINISTRATION
 • MÖTEN MED KOLLEGOR
 • BOKFÖRING
 • PROJEKTMÖTEN
 • PRIVATA ÄRENDEN
 • INGENJÖRSARBETE
 • ÖVRIGA MÖTEN
 • RESTID
 • ÖVRIGA SPONTANA SAMARBETEN/MÖTEN

3.

Var föredrar du att göra dina dagliga arbetsuppgifter?
Välj 1-5 platser som passar dig.

Workplace 1
Workplace 2
Workplace 3
Workplace 4
Workplace 5
Workplace 6
Workplace 7
Workplace 8
Workplace 9
Workplace 10
Workplace 11
Workplace 12
Workplace 13
Workplace 14
Workplace 15
Workplace 16
Office-O-Meter
Office-o-meter
ATraditionellt kontor
BPå väg mot ett aktivitetsbaserat kontor
CAktivitetsbaserat kontor
Fortsätt för att se hela ditt resultat

Fyll i dina uppgifter för att få en djupare kunskap om ditt resultat och se hur Kinnarps kan hjälpa dig få en mer effektiv arbetsplats!

Obligatoriskt fält
Skriv in e-mail adress
Submit button

KINNARPS NEXT OFFICE™ RESULTAT!

Office from above

Traditionellt arbetsplats

Du föredrar ett traditionellt cellarbetsplats. Om dina anställda utför mestadels av deras arbete enskilt och behöver en hög fokusnivå stödjer den här strukturen deras huvuduppgifter under dagen bäst. Vi ser ofta det här i bokföringsavdelningar, advokatbyråer och offentlig serviceverksamhet. Ofta behöver personer på dessa avdelningar ha tillgång att förvara mycket papper och pärmar och tillåter därför inte en mer flexibel arbetsmiljö. Likväl behöver kanske dina anställda en yta för samarbete om ni arbetar utefter en teambaserad struktur. I det här fallet föreslår vi en kombination av personliga arbetsplatser och några utvalda ytor som tillåter både spontana och bokade möten och samarbeten när det behövs. Vi kan hjälpa er att hitta den bästa balansen.

På väg mot en aktivitetsbaserat arbetsplats

Du gör dina arbetsuppgifter på olika platser men gillar fortfarande ditt egna skrivbord. I det här fallet föreslår vi att ni tar en djupare titt på beläggningsgraden och ser om er organisation har potential för ett mer flexibelt arbetssätt än ni har idag. Även om inte varje avdelning skulle klara av mobila arbetsmetoder, skulle några uppskatta det mycket. Ditt företag har redan en god förutsättning för ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt, vilket skulle innefatta högre motivation och prestation hos dina anställda/kollegor/medarbetare. Låt oss visa er hur vi kan anpassa era arbetsmetoder till att bli mer effektiva i framtiden.

Aktivitetsbaserad arbetsplats

Du skulle definitivt dra nytta av en aktivitetsbaserat arbetsplats. Vi ser redan att din organisation skulle kunna anta ett flexibelt arbetssätt för att vinna fördelar. I det här fallet föreslår vi att mäta potentialen hos en övergång till en mer flexibel arbetsyta, eftersom det ger fördelar i tillfredsställelse och hälsa hos dina medarbetare, ytbesparing och flexibilitet. Det kan också ge förbättrade samarbeten, snabb ROI (avkastning på investering), ökad attraktionskraft för nya medarbetare och mycket mer. Vi välkomnar möjligheten att introducera dig till våra analysverktyg och se vad de kan göra för din organisation.

Du kommer inom kort bli kontaktad av Maria, David, Anna, Peter eller någon annan på Kinnarps kontoret som kommer berätta mer om hur detta kan överföras till en process som passar ditt företag. Vi visar gärna hur det fungerar med en komplett Next Office analys!

Next Office