Kompletta lösningar, inspirerande inredning

För oss är kopplingen mellan fysisk miljö och en verksamhets kvalitet självklar. För att skapa funktionella och stimulerande arbetsmiljöer för lärande kombinerar vi kunskap om inredning, teknik och pedagogik. Med över 60 års erfarenhet av att inreda olika arbetsplatser utvecklar vi trivsamma och ergonomiska utbildningsmiljöer där både elever och lärare mår bra och kan nå sin fulla potential. Här är några exempel på de miljöer vi erbjuder.

Klassrum – miljöer för olika sätt att lära

Det finns många olika sätt att lära – och att lära ut. Både kunskaper och människor är olika, och därför behövs också olika typer av lärandemiljöer i skolan. Kärnan är att se både elever och lärare som individer, och med ergonomiska och tysta möbler i arbetsmiljön anpassa undervisningen för olika personligheter.

Här hittar du fler skolprodukter

Korridor/förvaring – för snabba och smidiga byten

Korridorer är inte trista transportsträckor utan viktiga platser för hur logistik och kommunikation fungerar i skolan. Med genomtänkt möblering i korridorerna läggs grunden för en bra dag i skolan. Robusta och slittåliga skåp behövs för att klara av intensiv användning – och med smart inredning blir det enklare att hålla ordning på böcker, block och pennor.

Här hittar du fler skolprodukter

Mediatek – utformat för den nya tekniken

Det ideala är om böcker och tidskrifter kan få plats intill datorerna, så att de olika kunskapskällorna kompletterar varandra. Det är också bra om eleverna kan sitta ner och samtala med andra eller kritiskt granska informationen på egen hand. Och att personalen finns nära till hands och är redo att vara vägvisare i en komplex verklighet.

Här hittar du fler skolprodukter

Bibliotek – stimulerar det aktiva sökandet

I biblioteket står elevens aktiva kunskapssökande i centrum. Inredningen ska stötta och stimulera sökandet, oavsett om det är tryckta böcker eller digitala medier som används och oavsett hur ung eller gammal eleven är.

Här hittar du fler skolprodukter

Lärarpaus – plats för eftertanke och samtal

Många av miljöerna i skolan är gemensamma för elever och personal, men det behövs också rum som är specifikt utformade för de anställda. Som kontorsarbetsplatser för koncentrerat arbete, receptions- och informationsdiskar – och personalutrymmen för välbehövlig vila och viktiga samtal med kollegorna.

Här hittar du fler skolprodukter

Lärararbetsplats – god ergonomi, smart förvaring

För att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt och verksamheten fungera så bra som möjligt måste personalen i skolan få de rätta förutsättningarna. Och alla behöver funktionella och stimulerande miljöer för att må bra och göra det jobb som krävs av dem.

Här hittar du fler skolprodukter