Forsenskolan, Tidaholm

Bakgrund

När Forsenskolan i Tidaholm behövde renoveras beslutade kommunen att bygga en helt ny skola. Kinnarps uppdrag var att inredningen skulle fungera från förskolan till årskurs 9 och även anpassas till särskolan, enligt skolans ambition att varje elev ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Inredningen skulle också erbjuda många olika funktioner – från experimentrum och bibliotek till matsal och uppehållsrum – och samtidigt kännas som en helhet.

Utmaning

Anpassat efter behov Målet för Forsenskolan är att vara en unik skola anpassad exakt efter elevernas och personalens behov. Utmaningarna för Kinnarps var att hitta de rätta produkterna, lösningarna och funktionerna för varje verksamhet, få allt att hänga ihop och leva upp till beställarnas, personalens och elevernas höga krav och förväntningar.

Lösning

Inspirerande och funktionellt Målet nåddes tack vare Kinnarps breda sortiment, med produkter för många olika miljöer, och stora erfarenhet av att skapa inspirerande och funktionella helhetslösningar. Inredarna kom in tidigt i processen och samarbetade med skolans inredningsgrupp för att skapa den bästa möjliga arbetsmiljön för både elever och anställda.

Projektfakta

KUND: Tidaholms kommun.
VERKSAMHET: Grundskola F-9, plus särskola.
ANTAL ELEVER: 600.
KLART ATT ANVÄNDA: 2012.
EXEMPEL PÅ PRODUKTER/FUNKTIONER: Elevstolar, elevbord, bibliotek, ljudabsorbenter, entrémöbler, personalrum, förvaring, uppehållsrum, sy- och träslöjd, experimentrum, elevmatsal, särskola, fritidshem, korridorer.