Handelsbanken Norrköping

Bakgrund

Öppenhet i fokus

När du kommer in i Handelsbankens lokaler i centrala Norrköping så lägger du genast märke till den genomgående öppenheten som präglar lokalen, från kassorna så har du en god överblick över resterande banklokal, såväl konferensrum som enskilda kontors- arbetsplatser.Ledstjärnan har varit att ge de anställda ett större utrymme mellan arbetsplatserna än tidigare, säger Staffan Krause, kontors-chef på Handelsbanken Norrköping. Det hjälpte också till att behålla öppenheten i lokalen, eftersom förvaringsenheter mellan arbets- platserna kunde verka som avskärmning istället för högre skärmväggar. Hans Peterson och Ursula Bevegård, som från Kinnarps Interiors sida har jobbat med projektet, hade i inredningsuppdraget även att tänka på att skapa ett modernt och välkomnande bankkontor.

Lösning

Ett bankkontor med öppen plan- lösning och trevlig färgsättning

Sedan invigningen i december 2009 så är verksamheten nu i gång i de nya lokalerna. Resultatet är ett välkomnande bankkontor med en glad färgsättning i och med accentfärgen rött som återkommer i både möbler och övrig inredning. Många av de varumärken som ingår i Kinnarps Interiors produktutbud finns representerade i lokalerna, bl a arbetsbord, arbetsstolar och besöksstolar från Kinnarps, konferensrumsmöbler från Materia, Skandiform och Lammhults. Mattor kommer från Ogeborg och gardiner från Margrets. Kassadiskarna är specialtillverkade och kommer från SNICKERIT AB medan diskarnas bord kommer från Strandbergs Snickeri. Arkitekt Per Wallgren, Diabas Arkitekter i Norrköping, har ansvarat för utformningen av kassadiskarna och de glasskärmar som syns mellan några av arbetsplatserna.

Projektfakta

ÅR:       2009
KUND:                Handelsbanken Drottninggatan, Norrköping

Projektgrupp: Staffan Krause & Maria Hoonk, Handelsbanken
                          Norrköping
                          Christina Ahlberg & Connie Kjölhede,
                          Handelsbanken Region Östra Sverige
                          Hans Peterson, Kinnarps Interior
                          Ursula Bevegård, Kinnarps AB