Kongsberg Automotive, Sweden

BAKGRUND

EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS
Kongsberg Automotive i Mullsjö är ett framåt företag i fordonsbranschen. När de skulle inreda sin nya arbetsplats ville man skapa en modern och stimulerande arbetsmiljö som är attraktiv och tilltalande både för nuvarande och nya medarbetare. Här ska kunskapsöverföring kunna ske på ett mer naturligt sätt och kontakter mellan avdelningar knytas smidigare.

UTMANING

VIKTIG FÖRÄNDRING
Kongsberg Automative valde en aktivitetsbaserad arbetsmiljö (Kinnarps Next Office – ABW koncept). Att välja att arbeta aktivitetsbaserat är en förändringsprocess där det är viktigt att alla medarbetare är delaktiga. Alla fick därför vara med och analysera sina dagliga arbetsuppgifter, var man utför dessa bäst samt hur mycket tid man lägger på dem per arbetsdag, vecka och månad. På så vis kom man fram till det totala behovet av olika typer av arbetsytor.

LÖSNING

MILJÖER FÖR VARIATION
Under hösten 2014 flyttade man in i sin nya kreativa arbetsmiljö som består av många flexibla miljöer anpassade för avdelningen, gruppen och individen. Inredningen ger både en bra helhetsergonomi, funktionalitet och ett tilltalande intryck. ”Vi är mycket nöjda med lösningen säger Eric Jeising; R&D Director Sverige. Kinnarps förstod direkt vilka behov vid hade och de var jätteenkla att jobba med. Resultatet blev även bättre än vad vi tänkt oss”.

Projektfakta

KUND: Kongsberg Automotive, Mullsjö.

FUNKTIONER: Inredning för 385 alternativa arbetsmiljöer med 114 klassiska kontorsarbetsplatser, fördelat på 2500 m2 till ca 500 medarbetare. Bestående av kontorslandskap mötesrum, projektrum, konferensrum, allmänna ytor och lunchrum.

DELAKTIGA I SAMARBETET: Martina Brånn; Kinnarps Interior, Eric Jeising; R&D Director Sverige Kongsberg Automotive, Henrik Axell; Kinnarps AB.

INREDNING: Lösningar för arbetsplatser och övriga miljöer från Kinnarps, Materia, NC och Skandiform samt produkter och inredning från kompletterande produktvarumärken under Kinnarps Interior.