Skatteverket, Solna

Bakgrund

Ljus och öppenhet i fokus

Flexibilitet, samarbete, kommunikation, teknik, miljö och öppenhet, det var ledorden när Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogden skulle flytta in i de nya lokalerna i Solna. Två huskroppar från 1970-talet förenades med en inglasad gård, vilket blev till en välkomnande och profilerad entré.

Alla funktioner skulle samlas i en och samma byggnad; reception, personliga arbetsplatser, konferensrum och personal-matsal. Det var viktigt för oss att skapa en inredning med mycket ljus och öppenhet, säger Ulf von Berlepsch, projektansvarig hos Skatteverket.

Lösning

Vägledande färgsättning I början av 2010 är alla på plats i de nya lokalerna, som innefattar cirka 1000 arbetsplatser på olika våningsplan och där bl a golvens färger, blått och grönt, signalerar var i byggnaden du befinner dig. Konferensrummen, med de fyndiga namnen Elefanten, Falken, Örnen osv, återfinns tillsammans med tysta rum, lite varstans på våningsplanen. Många av de produkter som ingår i Kinnarps Interiors sortiment återfinns i inredningen; förvaring, bord och arbetsstolar från Kinnarps, miljö- och konferensmöbler från Materia och Skandiform, AV-utrustning från Abstracta, bordsskärmar från Glimåkra, papperskorgar och kabelhantering från Götessons för att nämna några. Den provarbetsplats och helhetslösning som Kinnarps Interior visade Skatteverket, stämde bra med deras behov, berättar Hans Björntorp som är säljare på Kinnarps Interior. Det var även viktigt att visa att Kinnarps Interior kunde säkerställa leverans och kapacitet av hela projektet, fortsätter Hans.

Samarbete på flera plan Skatteverket samarbetade med Reflex Arkitekter gällande inredningen till de mer offentliga delarna, t ex entré, reception, konferenslobby och matsal. För att välja leverantör till bl a arbetsplatser och konferensrum valde Skatteverket att bjuda in några företag att göra provmöblering gällande arbetsplatsen.

Kinnarps samarbetade med Shape Arkitekter för att ta fram och presentera en attraktiv arbetsplats och arbetsmiljö, som skulle stämma bra överens med Skatteverkets tankar om arbetsplatsen - möjlighet till samarbete, flexibilitet, öppenhet och kommunikation. Skatteverkets representanter var mycket delaktiga i hela processen.

Projektfakta

ÅR:                     2010
KUND:                Skatteverket, Solna

Deltagare i projektet: 
Ulf von Berlepsch, Skatteverket
Anna Cyrén, Reflex Arkitekter
Gunilla Granlund, Shape Arkitekter
Hans Björntorp, Kinnarps Interior Stockholm
Peter Samuelson, Kinnarps Interior Stockholm
Henrik Axell, Kinnarps AB
Dennis Rylander, Kinnarps AB