Södertälje Stadshus

Bakgrund

En plats för möten, information och kultur

Södertälje är inte bara landets mest mångkulturella stad. Här invigdes också Sveriges mest moderna stadshus hösten 2008 - en plats för möten, information och kultur som stärker stadens profil och framtidsvisioner. Ett hus med öppenhet och demokrati som ledord.

Kommunens service hade tidigare varit utspridd på hela sju olika ställen i staden. Nu såg man ett tillfälle att samla kommunens administrativa personal, ca 450 personer i ett och samma moderna hus.

Lösning

Nytt arbetssätt i öppna kontorslandskap

I samband med flytten planerades också för ett helt nytt och mer effektivt arbetssätt i öppna kontorslandskap. Inredningsarkitekten specificerade vilka möbler de ville ha - en blandning av både svenska och utländska producenter. När det blev klart att Kinnarps Interior vunnit anbudet så byggdes och presenterades en prototyp av arbetsplatsen. Det var en del specialdetaljer, bland annat specifika lacker av bordsunderredena, speciella skenor till skåpsdörrarna och ögabsorberande textilier på skärmarna.

Inredningsarkitekten Marco Checchi från BSK Arkitekter, företaget som ritat både hus och inredning, var positiv till entusiasmen inför de speciella krav som ställdes. Många smarta smarta idéer och detaljlösningar resulterade i 450 arbetsplatser med sitt-/ståbord, textilklädda skärmar och skåp anpassade efter kundens önskemål vad gäller färg och form.

Arbetsplatserna ligger på våning tre till åtta och tack vare atriet som byggnaden erbjuder så skapas liv, dynamik och sammanhållning för såväl anställda som besökare.

Projektfakta

ÅR:                    2008
KUND:               Södertälje Kommun, Stadshuset

Projektgrupp: Anders Kuylser, Södertälje Kommun, Marco
                          Marco Checchi, BSK Arkitekter
                          Peter Karlsson, Kinnarps Interior Södertälje
                          Marcus Bagstevold, Kinnarps Interior Södertälje
                          Rune Karlsson, Kinnarps AB