Stadsöskolan Luleå

Verksamheten

Självklar koppling mellan arbetsmiljö och skolresultat

Verksamheten på Stadsöskolan i Luleå har fått en positiv skjuts sedan man inredde tre klassrum enligt konceptet "Det berättande klassrummet".

- För oss är kopplingen mellan arbetsmiljö och skolresultat självklar, säger skolans rektor Anita Fagervall. För att utveckla pedagogiken måste skolmiljön anpassas till elevernas verklighet, och det är precis vad vi gjort med "Det berättande klassrummet".

Bakgrunden till att Stadsöskolan valde "Det berättande klassrummet" var att skolan sökte efter ett koncept som utgår från helheten i skolan. I dialog med Kinnarps Interior växte insikten fram att behovet inte enbart var nya möbler, utan att inredningen också måste bäras av en pedagogisk idé.

- Det som är så bra med "Det berättande klassrummet" är att det erbjuder ett pedagogiskt helhetsperspektiv på skolarbetet, säger Anita Fagervall. Det har påverkat hela vår verksamhet positivt. Alla från lärare och elever till lokalvårdare är nöjda och mår bättre.

Till det bidrar också den process som ledde fram til den lyckade lösningen.

- Stödet från Kinnarps Interior har varit enormt, säger Anita Fagervall. De har verkligen satt sig in i våra behov, lyssnat på personalen och sedan kommit med kunniga förslag. Nu tänker vi inreda hela skolan enligt "Det berättande klassrummet".

Lösning

 Två klassrum för högstadiet och ett för mellanstadiet inredda enligt konceptet. "Det berättande klassrummet". Ambitionen är att inreda hela skolan på samma sätt.

Inredning: För att få bästa ergonomiska arbetsmiljö för elever och lärare lades bland annat stor vikt vid att minska ljudmiljön. Hjul på stolar samt en mjuk matta är exempel på åtgärder för att minska ljudnivån. Golvet från Tarkett, Tecsom point är textila plattor som är 50x50 cm. Mattan absorberar bort ljudet med ca 30 procent vilket gör att miljön blir lugnare och man får en bättre kvalitet på lektionerna.

Ergonomiskt sittande var det självklara valet. Klassrummet möblerades med en arbetsstol som har kompletta inställningsmöjligheter och ett rörelsemönster som ger eleven möjlighet till ett aktivt sittande.

Projektfakta

ÅR:                     2009
KUND:                Stadsöskolan i Luleå

Projektgrupp: Anita Fagervall, Rektor Stadsöskolan
                          Mikael Haraldsson Kinnarps Interior