Tävlingsregler


1. Giltig tävlingsperiod är april-juni 2009.

2. Vinnarna publiceras på www.kinnarpsinterior.se

3. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att namn, adressuppgifter och annan information kommer att lagras och sparas för framtida kommunikation och bearbetning.

4. Anställda inom Kinnarps koncernen, dess återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte deltaga tävlingen.

5. Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren.

6. Vinnarens namn, bild och motivering kan komma att användas för kommersiellt syfte på hemsidan eller annan annonsplats för Kinnarps eller Kinnarps Interior.     

7. Om inte annat anges, ansvarar Kinnarps Marketing & Sales inte för extra kostnader i samband med vinsten.

8. Tävlingen riktar sig enbart mot den juridiska personen. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.

9. Kinnarps förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

10. Kinnarps är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-mail eller brev.

11. Endast ett pris per person.

12. En enväldig jury utser vinnarna som underrättas personligen. Vinstlista publiceras på Kinnarps Interiors hemsida.

13. 1:a pris är en seglarjacka speciellt utformad för Ericsson Racing Team av Helly Hansen, värde ca 3200:-
2:a pris en allroundjacka som passar för alla typer av sport, värde ca 1800:-
3:e – 5:e pris är Kinnarps Interior Sportväska ca 250:-

Vinnarna meddelas personligen och publiceras på websidan efter varje vinstillfälle. Vi korar vinnare vid 3 tillfällen: 24/4, 15/5 och 5/6.

14. Juryns beslut kan ej överklagas.