Grönt ljus för goda affärer

För oss på Kinnarps har miljöarbete och affärsmässighet alltid gått hand i hand. Den helhetssynen är förstås ännu viktigare idag när vi alla på ett eller annat sätt påverkas av både finans- och
klimattkriser.

Det är också ett sätt att tänka och jobba som speglas i vår aktuella kampanj, med det talande namnet ”Think Green. Save Money”. Missa inte att ta reda på hur den ekvationen går ihop! Glädjande nog verkar nu även andra inse att miljöhänsyn är en naturlig del av ett klokt företagande. Inte minst när det gäller byggande. Det kan du läsa mer om i artikeln om grön arkitektur i det här numret av Kinnarps Magazine.

Naturligtvis påverkar den ekonomiska nedgången även vårt agerande. På den svenska marknaden kan vi se klara fördelar med att ha en stark närvaro genom våra 50 inredningshus i kedjan Kinnarps
Interior, där vi nu har stärkt vårt erbjudande ytterligare genom förvärvet av NC Möbler och det nybildade varumärket Nordic Care. Det gör oss marknadsledande i Norden inom affärsområdet, vård och omsorg.

Allt det här gör att framtiden, trots allt, ser ljus ut för Kinnarps. Eller ska jag kanske säga grön?

Torbjörn Zinn, sverigechef/försäljningsdirektör

image image