Ett nytt logistikcenter

I Moss har ett nytt logistikcenter byggts för att effektivisera och förbättra Kinnarps transporter i Norge. Med stor omtanke om miljön har vi länge arbetat för att förenkla flödena i landet och det nya centret stod till allas glädje klart i våras.