Grattis Bauhaus


I år är det 90 år sedan den unge, tyske arkitekten Walter Gropius grundade konst- och hantverksverksskolan Bauhaus i Weimar. Avsikten var att upphäva gränserna mellan konst, arkitektur och hantverk, att under ett tak förena alla konstnärliga discipliner som krävdes för att bygga och inreda ett hus samt att skapa en ny stil som var i takt med tiden. ”Arkitekter, målare, skulptörer, vi måste alla återvända till hantverket”, löd hans korta men slagkraftiga manifest och stilen kom att präglas av ett funktionalistiskt, geometriskt språk utan dekorativa tillägg. I början av 1930-talet ifrågasattes undervisningen av nazisterna och läget blir till slut så hotfullt av skolans siste rektor, arkitekten Ludwig Mies van der Rohe, stänger den i augusti 1933. Hans stålrörsmöbler kom att bli några av Bauhaus-skolans mest kända och karaktäristiska – många av dem produceras än idag.