Utställningen på Louisiana visar arkitektur som levande maskiner.

Arkitekturens framtid är grön!

Grön arkitektur står högt på agendan i dagens klimat- och finanskriser. Länge var det främst ideella organisationer och regeringar som intresserade sig för ekologiskt hållbart byggande. Nu ökar intresset drastiskt i hela samhället.

Morgondagens skyskrapa får mossbeklädda fasader som renar stadsluften, integrerad soldriven uppvärmning, färger som växlar med säsong och tid på dygnet, hela våningsplan med träd och buskar som producerar energi och skapar mikroklimat som gynnar djur och fåglar.

Så kunde det se ut i utställningen Green Architecture for the Future, som pågått hela sommaren på Louisiana Museum of Modern Art nära Köpenhamn i Danmark. – Hur ska vi relatera till klimatfrågorna, när Domedagen och Mirakler verkar som två sidor av samma mynt, frågade museichefen Poul Erik Tøjner och curatorn Kjeld Kjeldsen vid introduktionen av utställningen på Louisiana.
– Som museum kan vi inte producera färdiga svar och lösningar. Men vi kan väcka frågorna och lämna scenen öppen för innovatörer och specialister av skilda slag.

Utställningens perspektiv sträcker sig decennier framåt i tiden. Arkitektur ses som levande maskiner, städer som nya strukturer,byggnader som ”intelligenta” så att de inte bara är energimässigt självförsörjande utan också kan ge tillskott till omgivningen i form av biologisk mångfald och renare luft. Redan nu har arkitekter möjlighet att forma byggnader så att framtida generationer kan  ”programmera om dem”, både tekniskt och funktionellt. Industrialismens arkitekter myntade begreppet ”form följer funktion” (”form follows function”). Kanske borde vi nu slå fast att ”form måste följa utvecklingen” (”form must follow evolution”), konstaterade Tøjner och Kjeldsen.

”Amerikanska Green Building Council har konstaterat att byggnader står för mer än en tredjedel av alla USA:s koldioxidutsläpp och 70% av elförbrukningen. Siffror som har relevans även i övriga världen.”

Även i den mer vardagsnära verkligheten ökar intresset för grönt byggande lavinartat,samtidigt som innovativa tekniska lösningar blir mer tillgängliga. Byggsektorn har också stor betydelse.Amerikanska Green Building Council har konstaterat att byggnader står för mer än en tredjedel av alla USA:s koldioxidutsläpp och sjuttio procent av elförbrukningen. Siffror som har relevans även i övriga världen. 

Världens grönaste hus
Ett realistiskt projekt med höga ambitioner är IUCN:s Conservation Centre i Gland i Schweiz, planerat att stå klart i mars 2010. Detta nya huvudkontor för International Union for Conservation of Nature, IUCN – ett av världens ledande och äldsta nätverk på miljöområdet, verksamt på regeringsnivå i 160 länder – ska enligt planerna bli ett av världens grönaste hus. (Kinnarps Magazine berättade om projektet i nr 10). Bland annat ska 85 procent av energiförbrukningen komma från förnyelsebara energikällor, främst jordvärme och solenergi.

IUCN har valt Kinnarps att leverera möbler och inredning till huset. – Vi vill åstadkomma ett internationellt showcase, förklarade IUCN:s generaldirektör Julia Marton-Lefèvre, när beslutet offentliggjordes i våras. Bara genom att arbeta ihop med partners som är engagerade i frågor om ekologisk hållbarhet kan vi nå målet fullt ut.

I linje med ambitionerna i IUCN-projektet driver Kinnarps nu en egen kampanj på temat ”Think green. Save money”, där de fyra huvudområdena handlar om rumsplanering, ljus och energi, mötestänkande och kvalitet. Kinnarps vill hjälpa kunderna att skapa grönare och effektivare arbetsplatser, att finna ljuslösningar som tar vara på det naturliga ljuset och i övrigt siktar på energisnåla alternativ, tillhandahålla grönare och väl fungerande idéer kring möten, samt visa hur hög kvalitet och flexibilitet från start bidrar till inredningar som håller och kan användas längre.

Staden, klimatet och materialen
I Louisianas Green Architecture for the Future korsades arkitektur med vetenskap, politik, etik och sociala visioner. Bland annat hade fyra internationella, nytänkande arkitektkontor – Ecosistema Urbano, Foster + Partners, R & Sie(n) och Philippe Rahm – bjudits för att som gästcuratorer ge visionära perspektiv på problematiker som staden, klimatet och materialen.

Samma teman är aktuella också i IUCN-byggnaden i Gland, om än på mer pragmatisk nivå. Exempelvis är nedkylning av ett hus ofta ett större problem energimässigt än uppvärmning. I IUCN:s nya Conservation Centre ska balkonger och reglerbara persienner bidra till att hålla värmen ute under sommaren och tillföra passiv solvärme på vintern. Samtidigt som så mycket  som möjligt av det naturliga dagsljuset kan tas tillvara, så att behovet av artificiellt ljus minskar inomhus. Även att hålla kostnaderna nere prioriteras högt. – Budgeten är densamma nu, som när vi byggde vårt nuvarande kontor för tjugo år sen, berättade Merja Murdoch, administrativ chef för huvudkontoret, när byggplanerna presenterades. Vi får inte bara lägre framtida energikostnader. Utan också en kostnadsnivå på själva bygget som inte rört sig på två decennier.

INGRID SOMMAR