Sveriges djupast belägna kontorsarbetsplats ligger i Kiruna.

Leverans till underjorden

Sveriges djupast belägna kontorsarbetsplats ligger i Kiruna. I LKAB-gruvan, 775 meter under markytan. Och som om det inte räckte … Snart är det dags att bege sig ännu längre ner för att så småningom inreda bland annat kontor, matsal och övriga personalutrymmen på nästan 1 400 meters djup.

En av de tidigaste science fiction-romanerna, Jules Vernes ”Resan till jordens medelpunkt”, har fascinerat generation efter generation ända sedan 1864. Och medge att även en färd på bara tusen meter under jord låter en aning skrämmande. Fast också fantasieggande och rentav exotiskt.

Tanken på att det kan finnas bilvägar som letar sig ner till en nivå på 1 045 meter under markytan är hisnande, men i Kiruna är det vardagsmat. Där finns 45 mil slingriga körbanor som trafikeras dagligen  fram och tillbaka. Christer Emanuelsson, som jobbat 25 år i gruvan, och hans arbetskompisar tar alltså saken med ro. Säger att skillnaden mellan där uppe och här nere inte är särskilt stor. – Jo, det är klart om man tänker efter så. Men annars ser här ut ungefär som på vilken annan arbetsplats som helst. Här är förstås ganska smutsigt och lite dammigare än vanligt. Inte precis läge för några vita dukar. Inget dramatiskt kommer väl att hända imorgon heller just, fram till år 2012 är driften säkrad, men därefter är det dags att flytta ner till nästa huvudnivå. Den ska ligga på 1 365 meters djup.

Förflyttningen ytterligare neråt hänger samman med järnmalmens sträckning. ”Malmkroppen” löper diagonalt under själva staden Kiruna. Man måste djupare och tvingas spränga sig in under den nuvarande stadskärnan. Sprickbildningar och rasrisk göra att delar av staden måste flytta. Diskussionerna kring vad, när och hur har pågått i flera år. Vissa infrastrukturella omgörningar som till exempel eldistributionen är klar vid det här laget. En ny järnvägssträckning har precis börjat byggas, men många ”mjuka” överväganden kring vilka byggnader som är värda att ta med återstår. Sen en tid tillbaka finns i alla fall beslut om vart alltsammans ska flytta, nämligen i nordvästlig riktning mot nuvarande Luossavaara. Att den vackra, unika kyrkan ska med verkar de flesta överens om – fast den anses inte hotad förrän omkring år 2033.

Tuff men också hemtrevlig arbetsplats
Sedan snart tio år levererar Kinnarps alla möbler till LKAB. Den tuffa miljön, jo den är tuffare än andra, trots Christer Emanuelssons ”vilken arbetsplats som helst” ställer stora krav på slitstark och oöm inredning. En stor del av arbetet under jord sker från manöverborden i kontorslandskapet. Borrning och lastning av malmen övervakas via datorer. Somliga bord är ”specialanpassade” för LKAB, annat är hämtat från standardsortimentet. Ergonomi är ytterst viktig och ett genomgående krav vad gäller kontorsinredningen är höj- och sänkbarhet. Eftersom damm från gruvgångarna letar sig in och arbetskläderna oftast är lite smutsigare än gängse kontorspersonals måste bordsytorna vara extra slitstarka. Björk- eller boklaminat brukar hålla måttet här nere. Precis som på vilket vanligt kontor som helst är det viktigt att pausutrymmen och personalmatsal i gruvan känns både ombonade och hemtrevliga. Så stoppade soffor och vilmöbler körs också ner i underjorden.

Direktleverans till underjorden
Stefan Rova är en av Kinnarps sex anställda i Kiruna. Ibland följer han med leveransen ner i gruvan.Kinnarps har nämligen specialutrustat en bil och därmed fått tillstånd att ta sig utmed ”snedbanan” som lutar i 45 grader, ner till den befolkade ”staden” på över tusen meters djup. Ifrån den går orter ut till olika delar av gruvan. På dataskärmarna är det möjligt att övervaka varje del av den vitt förgrenade anläggningen. I den underjorden-godkända bilen finns bland annat en speciell brandutrustning som besiktigas en gång om året. Samtliga i Kinnarps stab har också fått en särskild säkerhetsutbildning för att få åka ner och arbeta i gruvan. Vid större leveranser är det ju inte bara montörerna utan hela teamet som följer med möbeltransporten ner.

”Sprickbildningar och rasrisk göra att delar av staden måste flytta. Diskussionerna kring vad, när och hur har pågått i flera år. ... Att den vackra, unika kyrkan ska med verkar de flesta överens om – fast den anses inte hotad förrän omkring år 2033…”

– Den servicen, att kunna erbjuda direktlevererans och montering utan mellanhänder också i underjorden, är självklart en favör för oss, menar Stefan Rova.

För de flesta Kirunabor, inklusive både Christer Emanuelsson och Stefan Rova, finns knappast något alternativ än fortsatt LKAB-drift och följaktligen stadsflytt. Samhället kring Kiruna är bara ungefär hundra år. Innan LKAB började exploatera malmen fanns ingenting. Få invånare är födda och uppvuxna i Kiruna, ännu färre har bott där i flera generationer. Och nu, om LKAB inte kan fortsätta bryta järnmalmen kommer staden att självdö.

Snart sagt varje familj är beroende av att Kirunagruvan finns även om bara 300–500 personer, tjugoen skift i veckan, arbetar i den idag under rådande konjunktur. Borrhålen fylls varje kväll med sprängämnen som detonerar vid halvtvåtiden på natten. Då darrar hela staden.

LKAB är ett hot mot Kiruna men också dess enda möjlighet.

LOTTA JONSON