Johnson Controls är medvetet anonyma i Sverige eftersom de arbetar mest med globala kunder.

Med uppgift att optimera

Global Workplace Solution, GWS, är vad Johnson Controls och Peter Bäckström sysslar med. En verksamhet på frammarsch med uppdrag att ”leverera besvärsfrihet”.

”Låg kostnad med mycket innehåll” är en paroll i tiden. Peter Bäckström, Customer Business Director på Johnson Controls nordiska huvudkontor i Solna, är med på noterna. Han strävar efter att göra sina kunder så kostnadseffektiva som möjligt.

Amerikanska Johnson Controls har verksamhet inom tre olika områden. En division levererar och installerar inredningar till bilindustrin. En ägnar sig åt energilösningar och produktion av batterier. Den tredje – där Peter Bäckström är verksam – sysslar med ”effektivitetsbyggande”: teknisk utrustning, tekniska lösningar och kontinuerligt underhåll. – Vi har gått från att projektleda en byggnad till att hantera och leda det som händer i en byggnad.Numera tittar vi också på användarnas beteenden, förklarar Peter Bäckström.

I Sverige är Johnson Controls anonymt, har knappt en skylt på dörren, vilket är en medveten strategi. Små, nationellt verksamma kontor är inte intressanta som kunder. Världsomspännande företag, som är beredda att röra om i grytorna, lockar desto mer. De som anlitar Johnson Controls måste vara förändringsbenägna. – Vår affärsidé handlar om att ta över både tekniskt underhåll och servicefunktioner i en byggnad och skapa en integrerad lösning som ger större flexibilitet, högre kvalitet och lägre kostnader. Det betyder att vi själva också måste investera både materiellt och i personal. Därför vill vi att kunderna är beredda på ett långsiktigt samarbete.

”Små, nationellt verksamma kontor är inte intressanta som kunder. Världsomspännande företag, som är beredda att röra om i grytorna, lockar desto mer. De som anlitar Johnson Controls måste vara förändringsbenägna.”

– Det kan vara svårt att gå från full kontroll av alla detaljer till en miljö där Johnson Controls som leverantör får ett totalt funktionsansvar. Inom den här branschen ligger en del av utmaningen i att mäta resultat. Hur uppskattar man till exempel städning när alla har sin egen uppfattning om vad som är rent?

Hur utnyttjas ytor maximalt
För att hålla koll på vad som händer inom alla områden har Johnson Controls en rad uppdaterade ”subject matter experts” anställda. – Om det kommer en växt ut på marknaden som behöver vattnas var fjortonde dag i stället för varje vecka och företaget har tiotusen då är det läge att byta ut de gamla. Experterna har upparbetade kontakter med specialistföretag inom olika tjänster. Securitas inom säkerhetsområdet till exempel, berättar Peter Bäckström.

Redan innan konjunktursvackan hade många kontor börjat intressera sig för energisparfrågor, men det handlade mest bara om uppvärmning och ventilation. Nu däremot vill man diskutera mer subtila frågor. Hur och vilka som använder den maskinella utrustningen till exempel. En trend som började ta fart för flera år sen är att dra ner kontorsytan och få in flera människor på de ytor som blir kvar. – Om man jagar kostnadsminskningar och gör städningen en krona billigare per kvadratmeter, samtidigt som man har utrymmen som inte används, tycker jag inte att man är optimal. Frågan måste lyda: Hur utnyttjar vi ytorna maximalt? Går det att ta bort ett våningsplan? Vi har ofta föreslagit så kallad share desking, tryckt ihop verksamheten och låtit flera personer dela på ett bord. Suveränt!

Här kommer mycket av det Kinnarps står för in i bilden enligt Peter Bäckström. Och han vill gärna ge några råd inför framtiden. – Man kommer att flytta om mycket mer framöver. Ett konferensbord ska kunna förvandlas till ett antal småbord på nolltid i princip. Relaxrum är också en framtidstrend. Jag kallar den funktionen för off stage. Alla behöver vara lite off under en dag. Då blir man mer effektiv när man är on stage. Vi sitter just lite off i en bekväm soffa med soffbord och mjuk matta. – Här kan man vila en stund. Här får ingen jobba.

Här är snyggt och bekvämt. Här mår folk bra.Vi har jättetrevliga fredagsträffar här. Så här ska man använda överblivna kvadratmetrar. Här har Kinnarps mycket att ge, säger Peter Bäckström.

Vilka krav har nästa generation på sin arbetsplats
På Johnson Controls finns en anställd som på heltid studerar forskning om arbetsmiljö med mera och försöker hitta svar på frågor om vilka krav och önskemål nästa generation kommer att ha på sitt arbete. Hur mobila vill de vara?Varje år ger man ut en kartläggning med fingervisning om hur morgondagens europeiska kontor kommer att te sig. – År 2008 hade bara en tredjedel av de anställda en egen arbetsplats jämfört med 2002. Just nu sker ett skifte inom hela kontorslivet. Det är dags att börja utbilda ledarna så att de kan hantera anställda som jobbar på distans. Hur vet man att de verkligen jobbar? Vilka mål ska man sätta upp?

Jag känner mig lite undrande inför det han säger och inför ordet ”controls” i namnet. Är Johnson Controls bara en mellanhand med hårda nypor? Kommer inte varje företag till en punkt då man krympt nog och outsourcat tillräckligt, undrar jag. Jo, menar Peter Bäckström, men då är det kanske läge att fråga: Håller vi en guldnivå? Räcker det kanske med silver? – Och mellanhand är exakt vad vi måste visa att vi inte är. Vi levererar besvärsfrihet. Vi integrerar sammanhangen så att saker och ting flyter. Vi finns på avstånd men är ändå nära. Om någon ringer och säger att lamporna på toaletten inte fungerar, så ska vi se till att de byts ut omedelbart.Vi jobbar globalt men har kunskaper lokalt. Vår uppgift är att optimera arbetsplatsen. Det kan väl ingen ha något att invända mot.

LOTTA JONSON