Hållbara former

Designerns jobb, tror många, handlar om att ge snitsig slutform åt möbler och andra produkter. Men i själva verket är det tvärtom – designerns viktigaste uppgift är att tänka rätt från början, inte minst för att skapa hållbarhet.

I en storslagen, före detta industrilokal i Köpenhamn träffas denna vinterdag två designers – legendariske danske veteranen Knud Holscher, vars karriär startade i arkitekten Arne Jacobsens tegnestue för mer än fyrtio år sen, och den unge svensken Fredrik Färg, utexaminerad från Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, i Göteborg så sent som förra våren.

Bägge ser världen som sitt arbetsfält. Knud Holscher är i den unika situationen att produkter han började arbeta med för många decennier sedan – som den berömda beslagsserien D-line – fortfarande går så bra på marknaden, att han kan fortsätta utveckla dem år efter år. Fredrik Färg, som intresserat sig för en syntes mellan möbler och mode, fick internationell uppmärksamhet redan med examensarbetet från HDK.

Trots åldersskillnaden är de också förvånansvärt överens.

- Designerns arbete går ut på att flytta utvecklingen framåt, säger Knud. Det finns massor av bord, men vissa är helt enkelt bättre. Formgivaren har då tänkt ett steg extra. De bästa produkterna håller också längre, rent formmässigt. Min ambition är att åstadkomma just sådana saker. Som är tidlösa, klassiska och hållbara, vilket också är i linje med dagens ekologiska strävan.

– Visst, säger Fredrik. Det viktiga är att ha det rätta perspektivet från början. Både när det gäller hur produktionen ska gå till och med tanke på mottagaren.

Han lyfter fram ett citat av Knud Holscher, som handlar om det geniala i en knapp. Att designern ska formge så att mottagaren förstår funktionen. Precis så enkelt och tydligt som sker via knappens form.

– Det instämmer jag helt i, säger Fredrik. Knud förklarar att just den sortens tänkande ligger bakom den så livskraftiga serien D-line. Han citerar i sin tur chefen för konstmuseet Louisiana, Poul Erik Tøjner, som liknat design vid ett mynt med två sidor. Den ena handlar om funktion, den andra om känslor.

– För mig som formgivare betyder det att vara å ena sidan expressiv, å andra sidan pragmatisk, förklarar han. Balansen mellan dessa två är mycket viktig. Om vi går tillbaka till knappen, så kanske man i ett visst sammanhang behöver just en blå knapp, för att matcha det övriga. Helhetssyn och genomtänkta detaljer, bägge är avgörande.

Utveckla och förvalta
Knud Holscher strävar efter så idémässigt bra och väl genomförda lösningar att produkterna aldrig blir moderna. Fredrik Färg, den unga designern, har paradoxalt nog en mer tillbakablickande syn på tidlöshet.

– Jag tilltalas av att förvalta ett arv, säger han. Ta klassiskt skräddade herrkläder, som mina möbler ofta inspirerats av, de blir aldrig omoderna. Jag älskar detta, att det finns värden som varar, att man inte måste köpa nytt hela tiden. Designerns roll är att ta vara på kvalitet, att föra kvalitet vidare. Bägge är överens om att tillverkarnas och uppdragsgivarnas inställning betyder mycket för möjligheterna att förverkliga kvalitetsprodukter, som håller länge.

Knud förklarar att han alltid ser till att få snabb kontakt med den person som rent praktiskt ska ansvara för produktionen. Så att där inte uppstår ett konkurrensförhållande, utan att samarbetet flyter smidigt. En tät dialog är otroligt viktigt genom hela processen, menar han. Designern måste ha respekt för alla involverade.

Kunskap och långsiktighet
För Fredrik har verkligheten ute i produktionen kommit som en positiv överraskning.

– I skolvärlden gör man allt själv, säger han. Man är grafiker, man ska fixa sin webb, sin marknadsföring. Ja, man ska fixa allt. När man kommer ut och får jobba ihop med företag är det fantastiskt med all den kunskap som redan finns där. Hur man kan använda den kunskapen tillsammans.

Fredrik är också fascinerad av att möta en så erfaren kollega som Knud. Han frågar:

– Du har hållit på så länge och är fortfarande så engagerad. Vad är det som driver dig?

– Jag tänker hela tiden på vad som är nästa steg, svarar Knud. Hur kan jag lösa nästa problem, så att produkten blir ännu bättre.

– Ja allt förändras hela tiden, både behoven och samhället, säger Fredrik. Nya saker kommer alltid att behövas. Men att då fortsätta sträva efter det långsiktiga, efter kvalitet som står sig – det driver mig.

Ingrid Sommar