Kinnarps koncernchef Henry Jarlsson mottager priset ”Utmärkt Grön Leverantör” ur finansmarknadsminister Mats Odells hand.

Pris för seriöst och nytänkande miljöarbete

Att ett enträget miljöarbete lönar sig vet Kinnarps om sedan länge. Men visst är det extra roligt att till och med vinna pris för det!

Under pompa och ståt fick Kinnarps i början av mars ta emot det prestigefulla priset Utmärkt Grön Leverantör, vid den årliga konferensen för grön upphandling, ur den svenska Finansmarknadsministerns hand. Priset delas ut av Miljöstyrningsrådet vars verksamhet ska underlätta för organisationer i såväl privat som offentlig sektor att införa och vidareutveckla ett miljöarbete för en hållbar utveckling. Det är företag och upphandlande organisationer som framgångsrikt bidrar till en minskad miljöbelastning som belönas och syftet med priset är att lyfta fram dem som arbetar seriöst och innovativt med miljöanpassad upphandling. Genom att visa goda exempel på hur man kan bidra till en minskad miljöbelastning genom att ställa krav i upphandlingen vill Miljöstyrningsrådet inspirera andra att satsa på en ökad miljöanpassning.

Henry Jarlsson, Kinnarps koncernchef, var naturligtvis både glad och stolt.

– Att erhålla priset som Utmärkt Grön Leverantör betyder mycket. Det är en bekräftelse på att vårt miljöarbete, som genomsyrar allt vi gör, inte bara bidrar till en minskad miljöbelastning utan även är en naturlig del i ett smart företagande. För Kinnarps är det ju naturligt, ända sedan vi började tillverka möbler 1942 har resurshushållning varit en av våra ledstjärnor, tankesättet fanns långt innan det globala miljöhotet blev en realitet.

Susanne Helgeson