Södertälje nya stadshus.

Stolt stadshus

Södertälje är inte bara landets mest mångkulturella stad. Här invigdes också Sveriges mest moderna stadshus i höstas – en plats för möten, information och kultur som stärker stadens profil och framtidsvisioner. Ett hus med öppenhet och demokrati som ledord.

Alla världens tv-kameror riktades mot den svenska kommunen Södertälje våren 2008. Anledningen var det faktum att man just där hade tagit emot fler irakiska flyktingar än USA och Kanada tillsammans. Kommunstyrelsens ordförande Anders Lago blev inbjuden till den amerikanska kongressen för att tala om att hela världen, USA inkluderat, måste vara med och ta ansvar för alla som flyr krigets Irak och hur man i Södertälje arbetar med flyktingmottagande.

Södertälje ligger en halvtimmes bilväg söder om Stockholm och har knappt 85 000 invånare. Hela 40 procent av dessa har utländsk bakgrund så inte undra på att staden marknadsförs som ”the international capital of Sweden”. Och det var just medborgarnas behov som var ett tungt vägande argument för att bygga ett helt nytt stadshus. Kommunens service hade tidigare varit utspridd på hela sju olika ställen i staden. Nu såg man ett tillfälle att samla kommunens administrativa personal, ca 450 personer, i ett och samma moderna hus som skulle spegla öppenhet och demokrati. Tillgänglighet var ytterligare ett viktigt ledord eftersom det nya stadshuset skulle välkomna och vara användbart för alla. Hänsyn togs till äldre, barnfamiljer och personer med olika funktionsnedsättningar med resultatet att huset blev ett av världens mest tillgängliga.

Specialdetaljer och flexibilitet
I samband med flytten planerades också för ett helt nytt och mer effektivt arbetssätt i öppna kontorslandskap, vilket var en stor omställning för många anställda. Möblemanget handlades upp enligt den svenska lagen om offentlig upphandling och Kinnarps var ett av företagen som var med i anbudsförfarandet. Marcus Bagstevold, vd för Kinnarps Interior Södertälje, var tillsammans med kollegan Peter Karlsson ansvarig för projektet. – Inredningsarkitekterna hade i långa listor specificerat vilka möbler de ville ha – en blandning av både svenska och utländska producenter. I ett anbudsförfarande får man under själva upphandlingen inte ha någon kontakt med kunden, men så fort vi vunnit anbudet byggde vi upp och presenterade en prototyp av arbetsplatsen som inredningsarkitekterna specialritat för Södertälje kommun. Vi fick jobba hårt för att tillmötesgå deras specifika krav och fick stor hjälp av arkitekt Rune Karlsson på Kinnarps huvudkontor för att lösa detaljerna. Överhuvudtaget var det många specialdetaljer vi ordnade, bland annat specifika lacker av bordsunderredena, tystare skenor till skåpsdörrarna och högabsorberande textilier från Ludvig Svensson på skärmarna, så jag tycker verkligen vi visade en stor flexibilitet, anser Marcus Bagstevold och tillägger att Södertälje kommun samarbetat med Kinnarps sedan cirka 30 år tillbaka, men att detta var det absolut största projektet hittills.

Inredningsarkitekten Marco Checchi från BSK Arkitekter, företaget som ritat både hus och inredning, vittnar om Kinnarps lyhördhet.
– Det var verkligen positivt att Kinnarps visade en sådan entusiasm inför våra speciella krav och att de kom med så många smarta egna idéer och detaljlösningar.

Stoltheten är viktig
Eftersom husbyggnationen var försenad fick de tio montörerna från Kinnarps dela utrymme med 150 byggnadsarbetare i fullt arbete. På bara två veckor lyckades man leverera och montera de 450 arbetsplatserna, vilket innebar att endast ett kort avbrott i arbetet behövde göras. Redan en månad efter invigningen i november 2008 hade besökarantalet slagit rekord. Utöver Södertäljes invånare har många nyfikna kommuner kommit på besök – ett nytt stadshus har inte Sverige fått på 17 år!

– Intresset har varit stort, kanske främst eftersom det i den svenska regeringens handlingsplan finns ett mål som säger att hela landet ska vara tillgänglighetsanpassat till år 2010. Men visst är det lättare att göra det från grunden än att applicera i ett redan befintligt hus, säger upphandlingschef Anders Kuylser på Södertälje stadshus och fortsätter:

– Det som är roligast är stoltheten som alla känner över att få arbeta i en så modern och inspirerande miljö. En miljö som både skapar samhörighet och visar att Södertälje är en innovativ och framåtblickande kommun!

Susanne Helgesson