Helheten är vår ledstjärna

Ibland får jag frågan om vilken Kinnarps främsta styrka är. Jag tror att de som frågar ofta förväntar sig ett kort och snabbt svar. Kanske att jag ska nämna någon detalj hos våra produkter eller tjänster. Istället brukar de få en redogörelse för vår affärsfilosofi, som i och för sig är mycket enkel: att skapa långsiktiga helhetslösningar som gör våra kunders verksamhet bättre och effektivare. För att påminna oss själva och förklara vår inställning för andra använder vi vår Kinnarpsstjärna. Den har varit med sedan företaget grundades på 1940-talet och är ständigt aktuell för oss. Med hjälp av den blir det tydligt att det är helhetstänkandet som är Kinnarps styrka. Design, ergonomi, kvalitet, kompetens, ekonomi, innovation och miljötänkande – alla delar är lika viktiga, och de påverkar och är beroende av varandra. Skulle vi ta bort eller lägga större vikt vid någon del, skulle helheten bli svagare. Därför är helheten alltid vår ledstjärna. Svårare än så är det inte.

Torbjörn Zinn, Sverigechef/Försäljningsdirektör

image