Ge och ta för miljöns skull

Miljöhänsyn står högt på Kinnarps agenda, det vet vi. Därför är det samarbete som inletts mellan Kinnarps och IUCN i Schweiz extra intressant. Överenskommelsen undertecknades i april och handlar i första hand om att tillsammans med arkitekter och andra specialister inreda och möblera ett nytt huvudkontor i Gland, 25 kilometer utanför Genève. Men också om att ge och ta i ett vidare sammanhang.

IUCN (the International Union for Conservation of Nature) är en ganska okänd organisation trots att den arbetat internationellt med miljöfrågor sedan 1948. Den har över 1 100 regeringar och naturvårdsföreningar som medlemmar, engagerar fler än 11 000 vetenskapsmän och experter i mer än 160 länder och har 1 000 anställda på 60 kontor runt hela världen. Nu är det alltså dags att bygga nytt huvudkontor, ett Conservation Centre, som ska bevisa att IUCN är världens ledande nätverk inom miljöområdet. Byggnaden ska bli ett riktmärke för framtiden, en måttstock för framtida ekologiskt byggande.Enligt arkitekterna på AGPS Architecture Zürich, vinnare av den arkitekttävling om bygget som avgjordes för två år sedan.

Målet är bland annat att byggnaden möjliggör en sänkning av dricksvattenåtgången med 22 procent mot vad som är standard och att 85 procent av energikonsumtionen kommer från förnyelsebara energikällor, framför allt solenergi och jordvärme.

Den nya byggnaden ska visa att ett grönt kontor kan bli estetiskt attraktivt, bekvämt och inte minst ekonomiskt lönsamt. För att nå målet har IUCN fått både råd från en rad enskilda experter; vid sidan av arkitekterna finns konstnärer, landskapsarkitekter, biologer, ingenjörer samt en grupp företag, vart och ett ledande inom sitt område vad gäller hållbar design och hållbart byggande. Kinnarps är ett av dessa.

Att IUCN valde Kinnarps som partner beror enligt motiveringen bland annat på eko-vänliga tillverkningsmetoder, vanan att använda FSC- eller annat certifierat trä och företagets tillmötesgående inställning till den europeiska miljöstandarden.

– Meningen är att IUCN Conservation Centre både vad gäller byggnadsstandard och inredning ska visa på hur höga krav på miljötänkande kan gå hand i hand med avancerad teknik, god design och tuffa kostnadsramar, berättar Kinnarps Birgitta Skoglund, som samordnar alla kontakter mellan IUCN och Kinnarps.

Det handlar om ett samarbete som ska stärka bägge parter.

– Av IUCN kan vi lära oss att jobba ännu mer miljöinriktat genom att till exempel få ta del av forskning inom olika material.Vi kan sätta oss in i olika certifieringssystem inom miljöområdet som används runt om i världen för att ännu bättre kunna följa marknadens krav. Vi kan tillsammans med IUCN hjälpa till att trycka på leverantörerna så att de uppfyller alla miljökrav. Organisationen å sin sida kan ha nytta av våra kunskaper om användarbehov och om hur vi tänker i produktutvecklings- och tillverkningssammanhang.

Byggnadens totala yta blir 6 500 kvadratmeter inklusive atrium, terrass och balkong, där finns 120–180 kontorsarbetsplatser på tillsammans 2 700 kvadratmeter. Alltsammans ska stå klart i slutet av nästa år. Så i början av 2010 ska kontorsmöblerna levereras. Inredningslösningarna kommer att väljas i Kinnarps sortiment, tror Birgitta Skoglund, men framför allt när det gäller möteslokaler, pausrum och  tillbehör ska möbler från Materia och Skandiform vara representerade. För att kunna välja rätt och så småningom få bara nöjda användare har IUCN på inrådan av Kinnarps gjort en analys för att checka av de anställdas önskemål när det gäller inredning inför framtiden.

– Det är oerhört viktigt att både IUCN, arkitekterna och Kinnarps förstår användarnas behov och att den totala arbetsmiljön också uppfyller högt ställda krav på god ergonomi och ger välbefinnande.

Lotta Jonson