Morgondagens kontorsmiljöer – tänk glokalt!

Kontorstrenderna världen över blir alltmer globala.Till det bidrar de multinationella fastighetskonsulterna, som även sysslar med arkitektur och inredning. I Milano har Kinnarps Magazine träffat en av nyckelpersonerna i världens största fastighetsbolag.

– Självklart bidrar ett företag som vårt till att internationella synsätt sprids. Men bilden är mer komplex än så. Starka krafter verkar också för att värna om de lokala kulturerna.

Orden kommer från Marcello Panizzutti, chef för avdelningen Building Consultancy hos fastighetskonsulten CB Richard Ellis Italia i Milano, en världsvid aktör med glokal kompetens – både globalt och lokalt kunnande.Det italienska företaget ingår i Los Angelesbaserade CB Richard Ellis Group, CBRE, världens största fastighetsbolag med cirka 300 kontor i 57 länder. Panizzutti, ursprungligen utbildad till ingenjör, har själv jobbat i både Storbritannien och Italien.

Vi träffas i ett minimalistiskt möblerat mötesrumi Milanos historiska stadsdel Brera, de tätbebyggda kvarter bakom La Scala-operan, där många av Italiens mest världskända design- och modenamn har  sina huvudkontor. Samma traditionsrika, trendiga läge passar även för världsbjässen CBRE, rankad på prestigefyllda listan Fortune 500. I Italien har företaget funnits sen 1989 med en idag stark ställning och kontor i såväl Rom och Torino som Milano, businesstaden framför andra.

Italienska CBRE har också ett brett utbud av tjänster.Agerar inte bara som mäklare och finansiär – det vill säga rådgivare vid försäljning, köp och värdering, finansiering, förvaltning samt med juridisk och teknisk expertis – utan också i allt högre grad som byggkonsulter, det vill säga i realiteten som byggherrarnas förlängda arm. Ett dynamiskt fält som tenderar att växa, även i kristider när de traditionella mäklartjänsterna går tillbaka. Ett par hundra CBRE-anställda i Europa sysslar med Building Consultancy, vilket inkluderar såväl projektledning som arkitektur och inredning.

– Det blir allt viktigare att inte bara hitta de rätta objekten, utan att också utveckla och anpassa dem efter kundernas behov, förklarar Marcello Panizzutti. Öppenhet och networking är enligt honom nyckelord för dagens moderna kontor. Påfallande många företag vill ha toppmoderna lokaler med internationell touch. Stora öppna ytor, kontors landskap snarare än cellkontor. Även höggradigt uppkopplade kontor blir vanligare, där allt händer på skärmen. Kablar, sladdar och den gamla sortens telefoner försvinner, det egna skrivbordet blir mindre och mindre. Sammantaget en typ av miljöer som det inte alltid är lätt att skapa i en stad som Milano.

– Speciellt i de centrala, historiska stadsdelarna finns gott om äldre, ibland k-märkta hus som helt enkelt inte är byggda för den här sortens miljöer, säger han.

Men förändring är på väg. I och med att Milano arrangerar världsutställningen Expo 2015,”Citylife”, planeras för fullt för nya byggnader och stadsdelar, gärna en bit utanför den innersta stadskärnan. En ny sorts stadstänkande får fäste.

– Vi får fler moderna attraktiva fastigheter, där man inte måste kompromissa med historiska värden, förklarar han. Utvecklingen blir densamma som i London och Paris, där centrum nyttjas allt mer för exklusiva, mindre kontor och bättre butiker. Medan stora moderna etableringar kan ske längre ut, som i Canary Wharf eller La Défènse.

Via avdelningen för Building Consultancy får CBRE Italia också närkontakt med och betydelse för vad som sker inom arkitektur och inredning. Paradoxalt nog har den berömda italienska designen inte alltid samma starka fäste hemmavid.

– Mycket av den exklusiva italienska designen görs för internationella marknader, säger Marcello Panizzutti. Samtidigt har vi i Italien alltid hållit hårt på vårt eget, inte minst när det gäller arkitektur. Länge har vi därför hållit emot när det gäller arkitektur av kändisarkitekter.

Faktiskt dröjde det till för bara några år sen innan internationella stjärnarkitekter som Richard Meier, Zaha Hadid och Rem Koolhaas alls var aktuella i de italienska byggsammanhangen. Numera är dock den vallen bruten.

– Men vi möter många olika förhållningssätt bland våra kunder, förklarar han. Där finns både de som efterfrågar internationell stil och de som har en uttalat ödmjuk hållning. Som är angelägna om att anpassa sig till vad som gäller lokalt, vad italienare normalt gillar.

Exempel finns också på rena kulturkrockar, inte minst när det gäller utformningen av kontor. Amerikaner kan ha en annan syn än européer. Av tradition är det i USA tänkbart att arbeta i små boxlika lådor på några få kvadratmeter, utan fönster. Men det fungerar inte i Italien, vilket det då blir byggkonsultens uppgift att förmedla.

Och kontorsmöblerna, hur är synen där?
– De ofta stora, internationella företag vi jobbar med har en utpräglat professionell syn på möbler, säger Marcello Panizzutti. Bland det viktigaste är att modellerna inte är dagssländor. Inredningarna måste kunna kompletteras efter hand utan att stilen ändras.

De leverantörer som CBRE Italia arbetar med kan därför inte vara för små. De måste vara väl representerade världen över, ha förmåga att hålla möbelserierna länge i produktion. De måste också smidigt kunna erbjuda reparationer och stöd till kunderna.

– Allt detta är viktigt för oss, om vi ska kunna göra ett bra jobb, säger chefen för CBRE Italias avdelning för Building Consultancy i Milano. Själv gillar han en avskalad, minimalistisk stil. Samtidigt har han på senare år märkt av ett tydligt trendbrott, att mer hemtrevliga möbler, gärna i trä kommer tillbaka. Över lag blir naturmaterial mer attraktiva, liksom en vänlig hemlik atmosfär. Kunderna vill bort från en alltför klinisk look i arbetsmiljöerna. Ibland kan han undra om allt detta mysiga verkligen är bra för arbetsmoralen. Om allt fler kontor liknar avspända lobbys så kanske det inte befrämjar den bästa effektiviteten. Samtidigt har han noterat att olika företagskulturer här spelar stor roll. En utpräglat relaxed atmosfär kan i vissa sammanhang gå hand i hand med hög prestanda. Den informella miljön fungerar som sporre för individualism och effektivitet.

– Delvis är det nog en generationsfråga, säger han. De yngre är mer vana vid uppkopplade, avspända miljöer. Och networking hör onekligen framtiden till.

Ingrid Sommar