Tilltalande tydlighet

I takt med att Kinnarps-koncernen växer ökar behovet av tydlighet. På Materias nya anläggning i Tranås kommuniceras varumärket ner i minsta detalj. Från entréparti till personalkläder.

Det kan ses som symboliskt att Materias nya, 7 500 kvadratmeter stora byggnad ligger på Tranås högsta punkt, Höganloft. Både den faktiska och den kreativa takhöjden i företaget är efter flytten extra hög, liksom energin och lusten hos de cirka 60 anställda.

– Vi på Materia jobbar med kvalitetsmöbler med en specifikt hög nivå i uttryck och funktion. Om medarbetarna omges av samma höga kvalitet i sitt dagliga arbete, ökar både moralen och förståelsen för vad företaget står för. I och med inflyttningen har alla fått ett enormt, gemensamt lyft att samlas kring, berättar vd Lars Bülow nöjt.

Den toppmoderna anläggningen rymmer inte bara produktion, administration och showroom utan genomsyras också av Bülows företagsfilosofi och tankar om design management. Här ska det synas att alla behandlas med samma respekt, att alla är lika viktiga.Som exempel ligger personalingången bredvid besökarentrén, båda lika stora, lika tydliga. Alla i företaget, oavsett arbetsuppgift, samlas till gemensamma kaffepauser i det spatiösa köket vars glaspartier ger full uppsikt över såväl textil- och läderförädlingen som kontorsytorna. Öppenhet och transparens är viktiga ledord såväl i inredning som i kommunikation.Alla får samma information, bland annat i form av ett uppskattat veckobrev, författat av vd:n själv. På skåpen som delar av arbetsplatserna är de anställdas namn omsorgsfullt typograferade direkt på ytan, vilket säger allt om detaljnivån. Antracitgrått och vitt dominerar. Blänket i showroomets vita epoxy-golv reflekteras i de exponerade produkterna. Färgerna på arbetsstolarnas klädsel har Kersti Sandin, som tillsammans med Lars Bülow grundade Materia 1992, snillrikt låtit följa färgcirkelns kulörordning. De båda står även för husets hela gestaltning, med hjälp av arkitekten Lars-Göran Otterling på Aria Consulting i Örebro.

– Jag ser det som ett gott betyg åt Materia att vi fått förtroendet av vår ägare Kinnarps att genomföra en gammal dröm om en helt ny anläggning. Detta hoppas jag bidrar till att väsentligt öka vår export. Genom Kinnarps har vi idag en helt annan möjlighet att nå ut. Förr hade Materia fem sex stycken exportländer, idag är siffran 36 vilket är en fantastisk utmaning, säger Lars Bülow och sammanfattar:

– Förr var Materia en liten aktör. Idag har vi helt andra muskler och stort utrymme för ytterligare tillväxt tack vare vår nya anläggning. Och det jag kanske är mest stolt över är hur väl Materias demokratiska arbetskultur avspeglas i huset. Det är främst den vi ska värna, tydliggöra och föra ut!

Susanne Helgeson