250 000 kronor för designfaktorer som skapar välbefinnande i arbetsmiljön

Årets Jarl Andersson-stipendiat korad Alexandra Moore, inredningsarkitekt, ekonom och industridoktorand

Alexandra fick ta emot stipendiet vid Stockholm Furniture Fair´s arrangemang ”A colourful evening” i Stockholms Konserthus. Alexandra kommer i sin forskning kartlägga sambanden mellan designfaktorer i den fysiska miljön och människors kreativitet och välbefinnande. Ett ämne som aldrig varit mer aktuellt. Ohälsa, utbrändhet, sjukskrivningar. Dagens höga sjukfrånvaro med ett ökande antal sjukskrivningsdiagnoser oroar många och utgör ett allvarligt hot mot såväl välfärd, folkhälsa och ekonomisk tillväxt. Hur ser sambanden mellan arbetsmiljöfaktorer och ohälsan ut?

När vi fullt ut förstår att vi lever i ett kunskapssamhälle blir det uppenbart att vi måste öka medvetenheten om hur vi kan stimulera fler sinnen än tidigare för att vi ska må bra, kunna utvecklas och känna tillfredsställelse och välbefinnande, menar Alexandra. Och om människor trivs så gör de ett bättre jobb och kompetensen ökar, vilket gagnar såväl individ som företag, fortsätter Alexandra som alltid har ett ekonomiskt perspektiv på såväl sina uppdrag som sin forskning.

Kan designfaktorer skapa ett friskare arbetsliv? Målet med Alexandras forskningsprojekt är att avhandlingen ska fungera som en praktisk handledning och ett hjälpmedel för planering och projektering av såväl framtida arbetsplatser som ombyggnader av befintliga. Erfarenheterna ska kunna användas i de flesta arbetsmiljöer, som t ex kontor och skolor, av alla som arbetar med planering av arbetsmiljöer; ergonomer, arkitekter, HR-ansvariga, fabrikanter, inredningsföretag. Ett gränsöverskridande samarbete är nödvändigt menar Alexandra. Men hur ska då detta gå till?

Jag kommer genomföra tre fallstudier där jag utvärderar visuella designfaktorer som t ex ljus, ljud, färg, form och vatten – faktorer som påverkar sinnesintrycken. Hur de påverkar vårt beteende, vårt välbefinnande, vår kreativitet och den upplevda hälsan kommer studeras i olika former, berättar hon. En del av forskningen kommer genomföras i små flexibla forskningslab och andra i verkliga arbetsmiljöer.