Istället för reception: ett obemannat väntrum. Trevligt, välkomnande – och kostnadseffektivt! Stora konferensrummet; ljus och transparens; ett genomgående tema

Modul 1 – IT-konsultföretag i Stockholm

Ny inredning och högre kvadratmeterkostnad – Modul 1 sparar 3 miljoner om året på sina nya lokaler!

När Modul 1 började söka efter nya mer centrala lokaler, fick man erbjudande om 1000m2 helt tom kontorsyta att inreda efter, i princip, eget huvud.

–Ett fantastiskt tillfälle, säger vd Christer Bergquist. Härliga nygamla lokaler i Spårvagnshallarna, ett stenkast från Stureplan, med mycket tradition och känsla i väggarna. Här kunde vi skapa exakt den miljö vi länge önskat; modern, strukturerad och förtroendeingivande – precis så som vi vill bli uppfattade av våra kunder.

Modul1 är ett IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och underhåller affärsstödjande IT-lösningar. Man erbjuder även IT-specialisttjänster inom ett antal kompetensområden. Företaget har sedan starten 1991 haft sitt kontor i Solna i ett mixat industriområde.

–Med tiden hela 3200 m2, säger Christer, men ganska omoderna och svåra att utnyttja effektivt. Idag är vi ca 150 medarbetare på den nya adressen, lite färre än på Solnatiden, men vi ryms ändå mycket väl på knappa tredjedelen av den tidigare ytan – och utan tvekan, lovar Christer, har samtliga fått en betydligt bättre arbetsplats, både trivsel- och effektivitetsmässigt.

– Totalentreprenaden gick till Belkos och när det gällde arbetsplatsmiljöerna föll valet på Kinnarps som kunde erbjuda exakt den ”stil och bredd” vi sökte. De kunde leverera allt från arbetsplats- och miljömöbler till udda detaljer som specialdesignade papperskorgar och ”skrivtavlor” i glas, totalt tror jag att de administrerade 23 underleverantörer.

I våra gamla lokaler, förklarar Christer, var kontoret uppbyggt runt den personliga arbetsplatsen med få gemensamhetsutrymmen. Idag har vi sex mindre konferensrum och ett större med plats för 16 personer - allt annat är öppna arbetsytor där man sitter tillsammans. Sammanlagt finns 76 sittarbetsplatser att disponera för 150 medarbetare. En till synes svår ekvation, ler Christer, men eftersom det är en bärande idé i vår verksamhet att personalen främst skall sitta hos kunderna så går den mycket väl ihop.

– Hela entreprenaden, inklusive Belkos inhyrda arkitekt Ann-Charlotte Nilsson och andra underleverantörer, handlades upp till paketpris. Efterkalkylen visar att de nyinredda lokalerna, trots betydligt dyrare kvadratmeterpris, blev en rejäl besparing. Hela tre miljoner kronor per år, säger Christer, och dessutom har vi fått en betydligt bättre arbetsmiljö i de flesta avseenden. Den är mer ändamålsenlig, betydligt trevligare, mer ergonomisk och ger betydligt bättre image än den i Solna.

En intressant effekt av detta är att vi har fått lättare att rekrytera kvalificerad personal. Åtminstone upplever jag det så, garderar sig Christer, men definitivt vågar jag lova att vi har blivit betydligt mer intressanta att besöka på den nya adressen. I Solna hade vi i bästa fall 3-4 kundbesök i veckan – idag har vi fler per dag!

Hela processen från beslut till inflyttning har gått på mindre än ett år. Notabelt är att alla kostnader har kunnat hållas inom budget och att även tidsramarna höll, det var inte ens särskilt stressigt mot slutet, ler Christer.

– Sammanfattningsvis; är jag mycket nöjd med våra leverantörer och hur bra de har lyckats med våra nya lokaler. Naturligtvis kommer våra behov att förändras med tiden, vi verkar ju i en dynamisk bransch. Men i nuläget är allt perfekt, avslutar Christer Bergquist, det finns ingenting att ångra eller ändra, ens på minsta detaljnivå!

Göran Henriksson