Next Office – en plattform för samtidens och framtidens kontor.

Alla som arbetar med kontorsinredning gör det med åtminstone ett öga in i framtiden. Men ”framtidens kontorsmiljöer” blir oftast ingenting annat än abstrakta redovisningar av spektakulära möjligheter. Kinnarps Next Office signalerar något mycket mer – ett konkret och utvecklat koncept: Ditt nästa kontor; förberett för dina omedelbara behov och värdesäkrat för dina kommande!

En bra kontorsmiljö skall vara utvecklad för både människor och företag. Den skall vara
anpassad efter branschspecifika och kulturella krav och inte minst; medverka till effektivitet och trivsel. För att förtjäna epitetet ”bra”, måste den även kunna uppfylla alla dessa krav i ett långsiktigt perspektiv. Detta är exakt vad Kinnarps Next Office Concept gör; dessutom som den naturligaste sak i världen!

Kanske kan det ses som överdrivet att ta till evolutionen för att beskriva ett
kontorskoncept; men jämförelsen är relevant; det är faktiskt så Next Office fungerar! Som ett koncept i ständig utveckling. Ett koncept som förfogar över alla alternativa utvecklingsvägar; som över tiden utvärderar och tar till sig det bästa och förkastar det alltför gamla eller otillräckliga. Allt detta innebär att Next Office alltid ligger rätt i tiden.

Uppgiften är naturligtvis gigantisk i en tid när utvecklingstakten är snabbare än någonsin.
När det nya är satt i sådant fokus att förändringen har fått ett egenvärde. Men där den sociala infrastrukturen samtidigt indikerar en genomsnittlig löntagare på snarare över än under 50 år!

Och allt detta ställt i perspektiv av den verkligt stora utmaningen; att hålla både ung och äldre kompetens inom huset! Till denna redan komplexa situation kommer kulturella skillnader som måste överbryggas i ett internationellt koncept. Men även hårda fakta som att förr tillbringade de flesta anställda 100% av sin arbetstid på jobbet. Idag är siffran knappt hälften och kanske bara en tredjedel sitter på den egna arbetsplatsen – i den mån man har någon!

Next Office bärande idé är att hjälpa potentiella kunder till skräddarsydda, framtidssäkrade lösningar. Utgångspunkten är Kinnarps generella branschkompetens och en säkrad omvärldskompetens genom externa experter och samarbetspartners. Den företagsspecifika kunskapen hämtas naturligtvis via kunden. Med all nödvändig information som bas kan Kinnarps därefter skräddarsy kontorsmiljöer för varje användares speciella behov. Next Office blir med detta en work-shop där man i samarbetsprojekt mejslar fram den bästa lösningen för varje kund. Effekten blir en konsensuslösning med stor tillfredsställelse för alla parter; inte minst kunden.

Next Office är med detta ett i hög grad tidsenligt och internationellt gångbart koncept; vilket
inte minst bevisas genom etableringen i Ratingen, Düsseldorf, Kinnarps huvudkontor i Tyskland. Där har konceptet redan blivit en succé, med uppmärksammade seminarier och work-shops som samlat deltagare från branschledande företag. Så att Kinnarps tror på sitt koncept och satsar stort på Next Office är inte så konstigt – snarare den naturligaste sak i världen!

Göran Henriksson