Skotska Parlamentet i Edinburgh

En av Europas största installationer av kontorsmöbler, certifierad i enlighet med FSC1
(Forest Stewardship Council), har levererats av Kinnarps. Det skotska parlamentet i Edinburgh beställde möbler, tillverkade av råmaterial från ansvarsfullt skötta skogar, från det svenska företaget Kinnarps.,

När den skotska lagen “Scotland Act 1998” antogs ledde den till att Skottland fick det första skotska parlamentet sedan 1707. Holyrood-byggnaden invigdes officiellt av Hennes
Majestät Drottning Elizabeth den 9 oktober 2004. I sitt tal beskrev Drottningen Holyrood som en “milstolpe för 2000- talets demokrati”.

När det gällde kontorsmöblerna krävde det skotska parlamentet en kombination av bästa möjliga kvalitet och hållbara miljöstandarder, som en del av den noggrant reglerade anskaffningsstandarden. Efter en tuff anbuds- och utvärderingsprocess valdes nya FSC-certifierade kontors-möbler från möbeltillverkaren Kinnarps. Den här installationen av kontorsmöbler är en av de första i sin storlek i Europa som uppfyller FSC-kraven. “Det är oerhört glädjande att en ledande europeisk möbeltillverkare som Kinnarps har utvecklats så mycket att de kan FSC-certifiera en så komplex produkt. Det innebär att slutkunderna får större möjlighet att välja FSCcertifierade produkter och visar att det är möjligt att sköta världens skogar på ett ansvarsfullt sätt”, säger Michael Spencer, som är marknadsföringschef hos FSC International.

“FSC-certifiering av skog används idag i hela världen, och just nu finns det strax över 47
miljoner hektar med FSC-certifierad skog i 60 länder. Tillgången till FSC-certifierat
råmaterial ökar hela tiden, vilket skapar möjligheter för bearbetningsindustrin att öka FSC-andelen i sina produkter”, fortsätter han. Tomas Ekström, miljöchef hos Kinnarps, berättar att företaget haft ett konsekvent miljötänkande i många år och kontinuerligt arbetar med att utveckla och förbättra processer som värnar om miljön. “Redan i början av 1990-talet fick vi miljöpriser för vårt arbete och våra resultat inom miljöområdet”, berättar Tomas.

“Därför var det helt naturligt för oss att engagera oss i FSC från början.Vi ska inte glömma
att det är komplicerat att producera en hel serie möbler som uppfyller FSC-kraven,
det gäller för alla tillverkare. Särskilt när tillgången till FSCcertifierat råmaterial är begränsad.  Tack vare ett starkt internt engagemang och stor hjälp från våra leverantörer har vi  nu nått ett viktigt mål – en fullständig installation som vi kan leverera med FSC-certifiering. Samtidigt ser vi att det pågår en mycket intressant utveckling, som ytterligare kommer att förbättra våra processer och ge oss möjlighet att leverera ännu mer FSCcertifierade produkter till våra kunder i framtiden”, sammanfattar

Tomas Ekström.